Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
3 juli 2018

Statenfractie bezorgd over gevolgen zonneparken

Met het aanleggen van grootschalige zonneparken op velden en akkers verandert het landschap ingrijpend en gaat de kwaliteit van het bodemleven en de biodiversiteit achteruit. Dit strookt niet met de ambitie voor een extensivering van de landbouw, waar juist meer kwalitatief goede grond voor nodig is, en de wens om de biodiversiteit te verbeteren. De CDA Statenfractie stelt daarom schriftelijke vragen over voorschriften voor de aanleg van zonneparken.
 
Statenlid Maaike Prins: ‘Wij willen weten of de provincie van plan is om voorschriften op te stellen voor de aanleg voor zonneparken. Bijvoorbeeld wat betreft de locaties waar zonneparken wel en niet mogen. Ecologisch en economisch waardevolle gronden zoals velden en akkers benutten voor zonne-energie is voor het CDA de laatste optie’. Als het aan het CDA ligt benutten we eerst daken, bedrijventerreinen, oude vuilstorten en 'weesgronden', locaties in de openbare ruimte die nog niet worden benut.’
 
De afgelopen jaren zijn er in de provincie Fryslân al verschillende plannen geweest voor de aanleg van grootschalige zonneparken. Sommige daarvan zijn aangelegd, andere roepen zoveel weerstand op dat de plannen niet doorgaan. De laatste tijd uitten ook experts zoals de rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving en ecologen hun zorgen over de negatieve gevolgen van zonneparken. Het aanleggen van grootschalige zonneparken op velden en akkers is volgens hen niet wenselijk vanwege de negatieve gevolgen op het bodemleven en de biodiversiteit. Ook is het volgens deze experts niet verstandig om nu al zonneparken aan te leggen op landbouwgrond.