Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
11 juli 2018

CDA vraagt opheldering WTC gebied

CDA vraagt opheldering WTC gebied

In de media wordt momenteel veel gesproken over de gebiedsontwikkeling van het WTC gebied in Leeuwarden. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over onderhandelingen tussen gemeente en provincie met betrekking tot een financiële bijdrage. Daarom vraagt statenlid Fernande Teernstra Gedeputeerde Staten om opheldering.


Teernstra: “Het WTC gebied is onder andere genoemd in de samenwerkingsagenda tussen de gemeente Leeuwarden en de provincie. Wat het CDA betreft mag deze aangehaald worden om het gesprek aan te gaan. We willen graag op korte termijn worden geïnformeerd om een totaalbeeld te vormen over wat er op dit moment gaande is in het kader van de gebiedsontwikkeling van het WTC gebied. Het CDA wil graag weten wat de potentie is van het WTC gebied op de ontwikkeling van de stad Leeuwarden en het bovenstedelijk of provinciaal karakter. Ook willen we weten hoe en wanneer de gemeente Leeuwarden de provincie betrokken heeft bij dit proces en wat wij van andere stakeholders kunnen verwachten.”