Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
21 augustus 2018

CDA wil duidelijkheid voor IJsselmeervissers

CDA Statenleden Maaike Prins en Fernande Teernstra willen dat  de provincie zich inzet om duidelijkheid te verschaffen voor IJsselmeervisser. Maaike Prins: “Het CDA vraagt zich af waarom vissers in het IJsselmeergebied elk jaar opnieuw een vergunning moeten aanvragen en waarom het vergunningsproces dit jaar anders is dan in vorige jaren. Wij vinden het belangrijk dat de provincie duidelijkheid geeft aan de vissers voor de langere termijn over of zij wel of niet mogen vissen en over waar zij aan moeten kloppen voor het aanvragen van vergunningen. ”

In tegenstelling tot voorgaande jaren werden dit jaar tientallen aanvragen voor vergunningen van vissers in het gebied door de provincie Fryslân doorgestuurd naar de provincie Flevoland. De provincie achtte zich niet bevoegd om de aanvragen te behandelen, omdat deze vissers ook op het Markermeer zouden vissen. Ook in Flevoland werden de aanvragen eerst afgewezen, waarna later als nog een vergunning voor een aantal maanden werd verleend.
 
De CDA Statenfractie vraagt de provincie de mogelijkheid te onderzoeken om vergunningen voor meerdere jaren te verlenen. Daarnaast wil het CDA graag weten waarom de provincie waarom juist dit jaar zoveel aanvragen heeft doorgestuurd naar de provincie Flevoland. Prins: “Is er overleg geweest met Flevoland en is daarbij overeenstemming bereikt over wie er nu en in de komende jaren verantwoordelijkheid is voor het behandelen van de vergunningsaanvragen?"