Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
24 september 2018

Concept verkiezingsprogramma's Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân

De afgelopen maanden heeft een speciale programcommissie zich gebogen over een aansprekend toekomstperspectief voor de provincie Fryslân: onze verkiezingsprogramma's voor
de verkiezingen in 2019. De programma's worden eind dit jaar vastgesteld door onze leden.

De concepten van de verkiezingsprogramma's voor Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân leest u hier:
- Concept-verkiezingsprogramma Provinciale Staten
- Concept-verkiezingsprogramma Wetterskip Fryslân