Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
25 september 2018

CDA wil door met Iepen Mienskipsfűns

Het CDA wil dat het Iepen Mienskipsfûns een vervolg krijgt. Deze provinciale regeling loopt in 2019 af. CDA statenlid Maaike Prins: “Het Iepen Mienskipsfûns is een belangrijke regeling voor de leefbaarheid in de provincie die heeft laten zien wat er door allerlei lokale initiatieven bereikt kan worden. In drie jaar tijd heeft de provincie met dit fonds meer dan 800 lokale projecten kunnen helpen de leefbaarheid te verbeteren. Het CDA vindt het daarom erg belangrijk dat deze regeling ook na 2019 blijft bestaan. Dat past bij de ambitie die de provincie heeft om de leefbaarheid te versterken en daarbij uit te gaan van initiatieven van onderop.“
 
Door het college tijdens de Statenvergadering van woensdag 26 september met een motie te vragen om nu al beleid voor te bereiden voor een vervolg op het IMF wil het CDA er voor zorgen dat er hierover zo snel mogelijk een besluit wordt genomen. De nieuwe Staten zijn dan in maart 2019 aan zet om te besluiten of de regeling wel of niet worden voortgezet.