Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
26 september 2018

Fryslân staat er financieel goed voor

Fietsveiligheid, de afronding van grote infraprojecten, de aanleg van breedband, een circulaire economie en het vasthouden van de energie uit 2018: het zijn een paar van de thema’s waar Fryslân in 2019 aan werkt.

We zetten ons ook in 2019 opnieuw in voor krachtige gemeenschappen, een toekomstbestendige economie, duurzaamheid, het ‘Frysk eigene’ en de mooiste provincie. Met de verkiezingen in zicht, maakt de coalitie begin 2019 de eindbalans op van het coalitieakkoord. Deze laatste begroting staat dan ook in het teken van het voltooien van de doelen uit het coalitieakkoord.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “We staan er de komende jaren financieel goed voor. Eind 2019 hebben we € 130 miljoen op de bank: onze vrij aanwendbare reserve. Daarnaast houden we structureel € 2 miljoen over. Dit geeft het nieuwe college in 2019 de ruimte voor hun eigen plannen. Ondertussen werken we nog volop aan ambities zoals het verbreden van de sluis en de Regio Deals. Het kabinet kan zaken met ons doen, maar dan moeten ze nu wel over de brug komen. Wij zijn er klaar voor.”

Waar geeft de provincie het geld aan uit?

De provinciale begroting beslaat in 2019 bijna € 423 miljoen. Hiervan gaat € 110 miljoen naar infrastructuur (onderhoud en projecten), € 110 miljoen naar het programma Omgeving (water, milieu, landelijk gebied, energie en ruimte), € 51 miljoen naar het programma Mienskip voor een leefbaar en vitaal Fryslân en bijna € 30 miljoen naar economie. Het overige geld gaat naar het bestuur en de ondersteuning daarvan, naar bedrijfsvoering en bestaat voor een deel uit algemene middelen die niet rechtstreeks gekoppeld zijn aan een beleidsterrein. Daarnaast investeren we in 2019 ruim € 117 miljoen in projecten als de N381 en de extra sneltrein Leeuwarden – Groningen.

Begroting daalt de komende jaren

Ondanks dat de provincie er financieel goed voor staat, moet de broekriem wel aangetrokken worden. De komende jaren daalt de begroting naar € 322 miljoen in 2022. Dit komt doordat de pot met onder andere de NUON-gelden (opbrengst van de verkoop van de aandelen van de NUON destijds) grotendeels besteed is en onze incidentele inkomsten dalen.

De Begroting 2019 wordt op 14 november 2018 behandeld in Provinciale Staten.

Bron: provincie Fryslân