Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
15 oktober 2018

Alles heeft zijn tijd!

Hoe geven wij ons cultureel jubeljaar door? Prediker schreef het al: “Alles heeft zijn tijd”. Er is een tijd vóór het feest, tijd van feest en tijd na het feest. Maar hoe blijven wij genieten van het feest? Oftewel, hoe gaat we door na dit jaar?
 
Legacy, of de nalatenschap, is veel meer dan harde cijfers: als Fries leerden we dit jaar onze eigen provincie weer kennen en we werden (opnieuw) verliefd op onze provincie. Wij zijn grutsk op onze cultuur en willen dat de wereld laten zien. Legacy heeft ook een economische component. 4% van de inwoners in Nederland woont in Fryslân. Daarvan draagt 2,8 procent bij aan de economie. De werkloosheid in Fryslân zit tegenwoordig gelukkig onder het landelijk gemiddelde.
 
Wat heeft LF2018 ons gebracht?
Wat heeft Culturele Hoofdstad ons opgeleverd? Musea zijn naar een hoger plan getild en de stad en provincie zijn fysiek beter geworden. Zo is de Blokhuispoort ontwikkeld als cultureel bedrijvencentrum in hartje Leeuwarden, het stationsgebied Leeuwarden ligt er prachtig bij en toegangswegen zijn opgeplust. De elf steden hebben een impuls gekregen met nieuwe fonteinen en er ontstonden tal van (nieuwe) onderlinge samenwerkingen in de Mienskip, maar ook binnen de culturele sector. We zagen een nieuw soort toerisme ontstaan: het slow tourism. Deze 'nieuwe toeristen' hebben geen haast meer en verkiezen de fiets boven auto of vliegtuig. Een mooie doelgroep die gaat voor de ontmoeting met Fryslân.
 
Van Gogh in Fryslân  
Als CDA willen wij blijvend investeren in een aantrekkelijk cultureel klimaat waarin het culturele veld, stakeholders, overheden en mienskip de handen ineen slaan.
We willen onze cultuur blijven delen, onder andere door samenwerking te stimuleren tussen musea in Fryslân en musea in de wereld. Laat onze collecties de wereld over gaan en laten we daarnaast de wereld naar ons toe halen, zoals is gebeurd met de Alma Tadema tentoonstelling. Niet alleen door het Fries Museum, maar ook door lokale musea. Waar in Fryslân hangt volgend jaar een Van Gogh?
Wij zijn voor ondernemerschap in de culturele wereld en meer cultuur in de ondernemerswereld. Om de Friese export te bevorderen, kunnen we vaker (aan culturele evenementen gelinkte) inkomende handelsmissies organiseren. Een betere exportpositie van het Friese bedrijfsleven hoort wat ons betreft bij de nalatenschap van Culturele Hoofdstad. Wij willen in de programmering ruimte voor twee- of driejaarlijkse bijzondere projecten of blockbuster-tentoonstellingen á la Escher. Hiermee creëren we zelf de ‘multi annual context’, een meerjarig investeringsprogramma voor cultuur, dat Europa tegenwoordig vraagt aan steden die Culturele Hoofdstad willen worden.
 
Immers, alles heeft zijn tijd.

Johan Tjalsma en Fenny Reitsma-Hazelhoff