Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
14 november 2018

Trage verstrekking pachtcontracten baart CDA zorgen

De CDA Statenfractie maakt zich zorgen over de trage verstrekking van pachtcontracten door de provincie. Doordat pachtcontracten te laat verstuurd worden, komen agrarische ondernemers onnodig in de problemen. Het CDA vraagt de provincie daarom om opheldering en wil dat zij ervoor zorgt dat pachtcontracten voortaan voor 1 januari van elk jaar worden afgesloten.
 
Land in eigendom van de provincie wordt vaak verpacht aan agrarische ondernemers. Contracten zijn daarbij meestal niet direct rond, maar worden later verstuurd. Dat zorgt echter voor problemen. Voor 1 februari van elk jaar moeten agrarische ondernemingen namelijk hun mestboekhouding op orde hebben en moeten eventuele pachtcontracten aanwezig zijn. Deze moeten namelijk aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) getoond kunnen worden bij een inspectie. In de huidige situatie waar pachtcontracten soms pas in juni toegestuurd worden, levert dit problemen op.
 
De Friese Staten hebben in juni 2017 besloten een groene stimuleringsregeling op te stellen om natuur, duurzaamheid en biodiversiteit op eigen grond te bevorderen. Het is de bedoeling dat deze regeling vanaf 1 januari 2019 zal gelden voor pachtcontracten, maar de regeling is (nog) niet te vinden op de site van de provincie en de inschrijvingen zijn nog niet open. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat ondernemers dit jaar hun pachtcontracten wel op tijd zullen ontvangen.
 
Het CDA is van mening dat agrariërs niet de dupe mogen worden van het laat opstellenverstrekken  van contracten en de late termijn van het openstellen van inschrijvingen door de provincie. Daarom pleit de Statenfractie ervoor om pachtcontracten voortaan voor 1 januari van elk jaar af te sluiten.