Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
15 november 2018

Statenfractie wil plan voor waarborgen topsportschaatsen in Thialf

Provinciale Staten besproken gisteren de begroting voor 2019. Hierin was een bedrag opgenomen voor de renovatie van de ijshockeyhal van Thialf. Hiervoor ontbrak echter een goed plan.
 
Voor topsportschaatsen in Fryslân is een gezonde exploitatie van Thialf belangrijk. De CDA fractie vroeg de provincie daarom om met betrokken partijen zoals de gemeente Heerenveen, een integraal plan op te stellen om topsport in Thialf te waarborgen, waarin ook de ijshockeyhal meegenomen wordt. In dit plan kan de provincie dan ook laten zien wat renovatie van de ijshockeyhal oplevert voor de topsport in Fryslân.
 
Het amendement dat hiervoor werd ingediend kreeg brede steun van de andere politieke partijen in de Staten en werd met een ruime meerderheid aangenomen.