Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
28 november 2018

CDA: geen grootschalige zonnevelden in buitengebied

De CDA Statenfractie wil van de provincie weten waarom de doelstelling voor zonne-energie op daken niet gehaald wordt. Onlangs was in de krant te lezen dat de provincie meer wil inzetten op grootschalige zonnevelden om de klimaatdoelen te kunnen halen. Het CDA maakt zich zorgen over de gevolgen hiervan voor het Friese landschap, de biodiversiteit en het bodemleven.  
 
Voor het CDA is het uitgangspunt altijd geweest dat zonnepanelen horen op daken, bedrijventerreinen, parkeerterreinen, langs wegen en niet in het veld. Zeker niet op grote oppervlakken. De provincie lijkt het beleid nu echter toch te gaan richten op grootschalige zonnevelden. In een evaluatie van het provinciale zonne-energiebeleid is namelijk te lezen dat er nauwelijks zicht is op het halen van de ambitie voor 850 MW zonne-energie op daken in 2025. In hetzelfde rapport wordt de verwachting voor de realisatie van (grote) zonnevelden naar boven bijgesteld en neemt de provincie zelfs een voorschot op beleidswijzigingen die grote zonnevelden toestaan.
 
Het CDA blijft van mening dat het provinciale beleid in eerste instantie gericht moet zijn op het stimuleren van zonnepanelen op daken. Statenlid Maaike Prins: “Wij willen van de provincie weten hoe zij zich gaat inzetten om het doel van 850 MW zonne-energie op daken alsnog te halen. Voor het CDA zouden grootschalige zonnevelden in het buitengebied pas aan de orde moeten zijn als de capaciteit op o.a. daken, bedrijventerreinen, en langs wegen zoveel mogelijk benut is.”