Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
29 november 2018

Blijven de Friese musea ons betoveren?

Fryslân kent vier provinciale musea: het Landbouwmuseum, Fries Museum, Scheepvaartmuseum en het Natuurmuseum. Mooie musea waar we trots op mogen zijn. In december besluiten Provinciale Staten over de culturele infrastructuur voor de komende jaren. Hierin zijn ook de musea opgenomen. Terecht, want de musea vertellen niet alleen hun verhaal van Fryslân, maar laten ons ook genieten van unieke en waardevolle kunst.
 
Als we naar de toekomst van Fryslân kijken, kijken we ook naar de waarde van musea voor onze inwoners en het cultuurtoerisme. In onze provincie wordt relatief veel geld aan cultuur uitgegeven. Waar de meeste provincies één provinciaal museum hebben, heeft Fryslân er vier. Als CDA vinden we het belangrijk dat dit geld efficiënt wordt besteed, daarom vinden wij het van belang dat musea de mienskip blijven interesseren en meegaan met de tijd.
 
We leven tegenwoordig in een netwerksamenleving, waarin de overheid een andere rol heeft gekregen. In plaats van bepalen en van bovenaf opleggen, heeft de overheid een steeds meer faciliterende rol. Er komen meer initiatieven van onderop en er ontstaan allerlei bijzondere, niet door de overheid opgelegde dwarsverbanden. Het CDA ziet voor de musea van de toekomst het belang van nadere samenwerking.
In de regio’s zien we al samenwerking tussen lokale of gemeentelijke musea. Ook op provinciaal niveau kan intensievere samenwerking tussen musea grote meerwaarde hebben. De CDA fractie ziet musea graag nieuwe, mogelijk verrassende samenwerkingen aangaan met de samenleving, het buitenland, andere musea of het bedrijfsleven. 
 
Waarom bijvoorbeeld niet een intensieve(re) samenwerking tussen het Natuurmuseum en het Landbouwmuseum? In de landbouw is de omslag gaande naar een natuurinclusieve landbouw. Landbouw houdt rekening met de natuur en de natuur staat landbouw toe. Samenwerking tussen het Natuurmuseum en het Landbouwmuseum zou goed aansluiten bij deze ontwikkeling. Ook voor het Fries Museum zijn er mooie kansen voor een intensievere samenwerking met andere musea. De directie van het Fries Museum is ook de directie van het Keramiekmuseum Princessehof. Een prachtige aanvulling en mooie kruisbestuiving. Dit jaar was het Keramiekmuseum succesvol als overloop voor de vele toeristen die Leeuwarden Fryslân bezochten.
Zo’n kruisbestuiving is misschien ook voor museum Belvédère in Heerenveen een mogelijkheid om dit museum toekomstbestendig te maken. Bélvèdere, gestart als particulier initiatief, heeft het nu moeilijk. Samenwerken met bijvoorbeeld het Fries Museum is wellicht een kansrijke strategie.
 
De culturele sector heeft afgelopen jaar bewezen dat door allerlei verrassende samenwerkingen, prachtige initiatieven tot stand konden komen. Laten we deze samenwerking ook tussen de musea in Fryslân doorzetten. Zo kunnen musea ons allen, óók in de toekomst blijven betoveren.
  
Johan Tjalsma en Fenny Reitsma-Hazelhoff