Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
29 november 2018

Leges Wet Natuurbescherming stijgen minder hard dankzij CDA

Gisteren bespraken de Staten de nieuwe legesverordening van de provincie. Het ging daarbij over de kosten die burgers betalen voor het aanvragen van vergunningen bij de provincie. Sommige van deze vergunningen worden een stuk duurder, omdat de Staten eerder hebben afgesproken dat de tarieven evenveel moeten opleveren als het verlenen van vergunningen de provincie kost. Toch dekken ze de kosten nog steeds maar voor ongeveer de helft, omdat het ook voor de burger redelijk moet blijven. 
 
Namens het CDA wees Anne Schelhaas er op dat de legesverhoging voor de Wet natuurbescherming toch niet redelijk was. Sommige aanvragen zouden per 1 januari in één keer drie maal zo duur worden. Hiervoor kwam Schelhaas met een voorstel om de tarieven tussen 2019 en 2021 in drie jaarlijkse stappen te laten stijgen. Een grote meerderheid van de Staten stemde hiermee in.
 
Het CDA steunde ook een amendement van de VVD over het automatisch terugbetalen van leges bij een ingetrokken of afgewezen aanvraag. In andere provincies krijgen burgers deze kosten vanzelf terug. In Fryslân zal dat nu ook gebeuren, voor 50 procent van het betaalde tarief.