Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
13 december 2018

Friese CDA leden eensgezind achter kandidatenlijst provinciale verkiezingen


De kandidatenlijst voor de Provinciale Staten verkiezingen in 2019 is definitief vastgesteld. Eerder dit jaar in september kwam het provinciale bestuur met een voordracht van 50 regionale kandidaten. Via de lokale afdelingen konden de 3400 leden hierover stemmen. De kandidatenlijst is onveranderd vastgesteld en kan op breed draagvlak rekenen binnen de partij. “Een uniek resultaat en volgens mij nog niet eerder voorgekomen in onze provinciale geschiedenis”, aldus voorzitter Theo Joosten.

CDA-gedeputeerde Sander de Rouwe uit Bolsward was eerder al door de leden gekozen als lijsttrekker. Definitief zijn nu ook de plaatsen 2 tot en met 50. Collega gedeputeerde Sietske Poepjes uit Makkum staat op nummer 2, gevolgd door huidig fractievoorzitter Johan Tjalsma uit Leeuwarden. Hoogste nieuwkomer op de lijst is Aebe Aalberts uit Damwoude. Hij staat op plaats nummer 5. Bij de eerste 12 kandidaten van het CDA zitten 6 nieuwe kandidaten. Het CDA kreeg bij de laatste provinciale verkiezingen in 2015 9 zetels en werd daarmee de grootste partij. Provinciaal voorzitter Theo Joosten is enthousiast. “We hebben de zaken goed voor elkaar en kijken opnieuw uit naar een succesvol resultaat”.

De leden stelden woensdagavond ook de kandidatenlijst voor het Wetterskip vast. Huidig waterschapsbestuurder Bé de Winter was eerder al unaniem door de leden gekozen. De door het bestuur voorgestelde top tien bleef gelijk. Op nummer 2 staat Piet Kuipers uit Gerkesklooster, gevolgd door Theunis Holtrop uit Delfstrahuizen. Verderop op de lijst zijn een paar kandidaten van stuivertje gewisseld, maar grote gevolgen heeft dit niet. Het CDA is bij het Wetterskip de grootste partij met 3 zetels en verwacht te kunnen groeien naar 4 zetels.
 

Kandidatenlijst Provinciale Staten

 1. Sander de Rouwe
 2. Sietske Poepjes
 3. Johan Tjalsma
 4. Maaike Prins
 5. Aebe Aalberts
 6. Attje Meekma
 7. Rendert Algra
 8. Wieke Wiersma
 9. Anne Schelhaas
 10. Anton Meijerman
 11. Bastiaan Dijk
 12. Harmen Gerbrandij
 13. Volken Holtrop
 14. Johan van Tuinen
 15. Bas van der Heijden
 16. Auke Spoelstra
 17. Jos de Boer
 18. Hennie Duin-Stoker
 19. Albert van der Ploeg
 20. Doeke Fokkema
 21. Dieuwke de Vries
 22. Piet Appelhof
 23. Niels Jacobi
 24. Hendrik Sytsma
 25. Douwe Zwaga
 26. Annabeth Appelhof
 27. Jochem Jan Zijlstra
 28. Broer Roorda
 29. Jellie Geerdink
 30. José Vroonland
 31. Tea Atsma-Van der Schaaf
 32. Douwe Hoekstra
 33. Uilkje Attema
 34. Irene Spoelstra
 35. Symen Tamminga
 36. Jan Willem Sietsma
 37. Jetze Lont
 38. Hans Broekhuizen
 39. Luciënne Boelsma
 40. Albert van den Berg
 41. Abel Reitsma
 42. Maarten Offinga
 43. Pieter Greidanus
 44. Ruben van Vliet
 45. Engbert van Esch
 46. Karst Breeuwsma
 47. Jacoline Engelmoer
 48. Joke Heida
 49. Suzanne Twickler
 50. Reitse Spanninga


Kandidatenlijst Waterschappen

 1. Bé de Winter
 2. Piet Kuipers
 3. Theunis Holtrop
 4. Atze Holwerda
 5. Tjebbe van der Meer
 6. Aukje de Jong
 7. Hennie Duin-Stoker
 8. Hendrik Sijtsma
 9. Jochem Jan Zijlstra
 10. Albert van der Ploeg
 11. Broer Roorda
 12. Harmen de Haan
 13. Jeljer Wynia
 14. Dirk Visser
 15. Auke Talsma
 16. Jaap C. Overeem
 17. Hendrik van der Wielen
 18. Harmen Gerbrandij
 19. Dirk Osinga
 20. Auke Spoelstra
 21. Roelof Bos
 22. Rinus van Stee
 23. Marten Speerstra