Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
28 februari 2019

CDA vraagt aandacht voor camperaars en slow tourism

Gisteren heeft het CDA tijdens de Provinciale Statenvergadering ingestemd met het vaststellen van de evaluatie over het Friese Merenproject. Dit project heeft 18 jaren geduurd en bestond uit een samenwerking tussen de provincie, gemeenten en andere partijen. Het doel was om het vaargebied van de Friese Meren aantrekkelijker te maken.

Het agendapunt ging ook over de visie op de waterrecreatie. Deze visie gaat over het vervolg op het afgeronde merenproject. Het CDA heeft hier twee moties voor ingediend. Het is voor het CDA belangrijk dat er aandacht is voor de opkomende groep camperaars in Friesland. Zo kan ook deze doelgroep mee genieten van de Friese meren en fiets- en wandelroutes.

De tweede motie die het CDA heeft ingediend ging over het op verschillende manieren promoten van toerisme. Het CDA vindt namelijk dat het toerisme kan worden gepromoot door te investeren in ‘slow tourism’. Ook zou Merk Fryslân toerisme kunnen stimuleren en zouden initiatieven verbonden moeten worden op het gebied van (water)recreatie en toerisme. Beide moties zijn met een grote meerderheid aangenomen.