Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
1 juli 2005

Burgers, organisaties en bedrijven zijn nu aan zet bij het Streekplan

De CDA Statenfractie Fryslân vindt het belangrijk om gesprekken over het Streekplan aan te gaan met burgers, organisaties en bedrijven, en open te staan voor hun ideeën, kritiek en opvattingen. Het CDA nodigt daarom iedereen uit om te reageren op het Voorontwerp Streekplan, zodat de fractie dit mee kan nemen in de verdere behandeling van het plan.

Samen met de PvdA, VVD, Grien Links, SP, D’66 en GBF diende het CDA tijdens de statenzitting op 29 juni een amendement in om het Voorontwerp Streekplan niet vast te stellen, maar alleen voor kennisgeving aan te nemen. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat belanghebbenden de kans krijgen om hun mening te geven over het Voorontwerp Streekplan. Tot grote tevredenheid van het CDA nam Gedeputeerde Staten het amendement over.

Het CDA wil graag dat de verantwoordelijkheid voor de diverse punten uit het Streekplan zo laag mogelijk wordt gelegd: bij de gemeenten als dat kan, bij de provincie als dat moet. Het plan moet niet dichtgetimmerd worden met een te strakke regelgeving. Gemeenten moeten de kans krijgen om hun verantwoordelijkheid op hun eigen manier in te vullen.

In februari 2006 zullen Provinciale Staten officiële informatie- en inspraakbijeenkomsten over het Ontwerp Streekplan organiseren. Maar ook daarvóór wil het CDA graag reacties op het Ontwerp Streekplan krijgen. Na de zomer van 2005 zal het CDA daarom op pad gaan om meningen over het ontwerp te verzamelen. Met elkaar op weg naar een nieuw Streekplan voor Fryslân: een ieders inbreng is daarbij van harte welkom!
 

Meer informatie:

Tineke Schokker-Strampel, CDA-woordvoerder Streekplan (0512-471622 of 06-50650733).
Het streekplan: www.fryslan.nl/streekplan

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *