Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
1 juni 2005

Zuiderzeelijn wel of niet?

De Zuiderzeelijn lijkt heel ver weg voor Fryslân. Na de Tweede Kamerfracties van de SP, LPF en D66, zien ook de PvdA en de VVD nu geen toekomst meer voor de magneetzweefbaan of hogesnelheidslijn tussen Groningen en Amsterdam. De CDA-statenfractie Fryslân blijft zich echter inzetten voor een snelle verbinding tussen Emmeloord, Heerenveen, Drachten en Groningen.

Helemaal van de baan zijn de plannen voor de Zuiderzeelijn nog niet. Minister Peijs van Verkeer wil pas begin 2006 een besluit nemen over de aanleg van de Zuiderzeelijn. CDA-er Van Hijum, woordvoerder in de Tweede Kamer, wil het lopende onderzoek afwachten, dat het kabinet doet naar verschillende varianten voor een snelle verbinding naar het Noorden. De VVD en de PvdA hebben echter de hogesnelheidslijn en de magneetzweefbaan al aan de kant geschoven en willen inzetten op de Hanzelijn.

Hanzelijn plus-plus
De Hanzelijn verbindt Lelystad met Zwolle. Zodra deze verbinding is aangelegd, zou het hele traject tot aan Leeuwarden en Groningen geschikt moeten worden gemaakt voor snelheden tot 200 kilometer per uur. De aldus gecreëerde ‘Hanzelijn plus-plus’ zou al in 2013 klaar kunnen zijn. Bij de ‘Hanzelijn plus’ komen Emmeloord en Drachten er echter niet aan te pas. Daar wil de CDA-statenfractie Fryslân nu juist op inzetten. Een snelle verbinding tussen Emmeloord, Heerenveen, Drachten en Groningen zorgt voor een betere bereikbaarheid van Fryslân. Dat zal positieve gevolgen hebben voor de Friese economie en werkgelegenheid.

Meer informatie:

CDA-woordvoerder: Ad van der Ham, (0512) 519479 of (06) 21592220.

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *