Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
31 januari 2007

CDA stelt vragen over klachtenmeldpunt Openbaar Vervoer

De CDA Statenfractie Fryslân heeft de volgende schriftelijke vragen over het klachtenmeldpunt Openbaar Vervoer aan gedeputeerde Baas gesteld. De vragen zijn beantwoord op 22 maart 2007.

 1. Kunt u ons vertellen in welk stadium van ontwikkeling het klachtenmeldpunt zich bevindt, waarvan met de behandeling van het PVVP is toegezegd dat dit vanuit het provinciehuis zou worden geregeld?
  Wij hebben afspraken gemaakt over de instelling van een klachtenmeldpunt per 15 april 2007. In een afzonderlijke brief zullen wij de leden van Provinciale Staten nader informeren over dit klachtenmeldpunt.

 2. Hoe controleert u de vervoerders als het gaat over het behandelen en afhandelen van de binnengekomen klachten?
  De vervoerders zijn op grond van de door ons verleende concessies verplicht om ons informatie te leveren over de ingediende klachten en over de afhandeling van die klachten. Verder ontvangen wij van reizigers regelmatig afschriften van klachten die zij hebben ingediend bij de vervoerder. Per 15 april 2007 komt de informatie uit het onafhankelijke klachtenmeldpunt daar nog bij.

 3. Welke verbeterpunten of maatregelen gaan GS invoeren om de Friese reizigers van het OV beter tegemoet te komen?
  Wij hebben extra ambtelijke capaciteit vrijgemaakt voor monitoring en beheer van de Friese OV-concessies en wij hebben een onafhankelijk klachtenmeldpunt ingesteld.

 4. Hoe zorgt u ervoor dat de reizigers weten wat hun rechten zijn en hoe wordt de onterecht geheven toeslag gecompenseerd, in het geval dat een aantal van de belbuslijnen die na 15 april 2007 in een regulier net komen en anderen in een I.O.V. net, waardoor er voor de reizigers veel onduidelijkheid bestaat over het betalen van de € 2,- toeslag?
  Er bestaat veel onduidelijkheid over het IOV. De provincie is bezig met het ontwikkelen van een gezamenlijke campagne met de vervoerders om het IOV meer bekendheid te geven. De primaire verantwoordelijkheid voor de communicatie over het IOV ligt bij de vervoerders.

 5. Hoe gaat u duidelijk maken aan de reizigers in bepaalde kernen, hoe groot het aantal reizigers moet zijn om van een I.O.V. net een B-net te maken, zodat een ieder kan bijdragen tot het doen groeien van een goed OV stelsel.
  Zie het antwoord op vraag 4.

CDA, Karel Lever

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *