Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
11 juli 2007

CDA stelt vragen over klachten openbaar vervoer

De CDA Statenfractie heeft het college van Gedeputeerde Staten vragen gesteld over de klachten over het openbaar vervoer in Fryslân. De vragen zijn gericht aan gedeputeerde Adema en zijn als volgt:

1. De klachten over het openbaar vervoer in Fryslân bestaan grofweg uit twee soorten: klachten over de nieuwe dienstregeling én klachten over het gebrekkig functioneren van deze dienstregeling. Bent u het met ons eens dat het in beeld krijgen van de klacht niet een doel op zich is maar dat uiteindelijk gewerkt moet worden aan deugdelijk openbaar vervoer in Fryslân?

Ja, het in beeld krijgen van de klachten is geen doel op zich. Om verbeteringen te realiseren is het wel noodzakelijk om inzicht te hebben in de categorieën, het aantal klachten/klagers en de aard van de klachten (bijv. structureel en incidenteel).
 

2. Tijdens het vragenuurtje van 25 april heeft het CDA vragen gesteld over het functioneren van het klachtenmeldpunt OV. Volgens de gedeputeerde functioneerde dit wel goed, maar bent u het met ons eens dat door de hoeveelheid aanhoudende klachten op zijn minst de indruk blijft bestaan dat het niet functioneert (zoals recentelijk weer bleek uit de klachtenbrief over de busverbinding Jirnsum - Sneek)?

Nee, het onafhankelijk klachtenmeldpunt functioneert goed. Het klachtenmeldpunt behandelt klachten die volgens de klager niet goed zijn afgedaan door de vervoerder. Het klachtenmeldpunt legt de klacht nogmaals voor aan vervoerder met daarbij een eventuele nadere toelichting. Door deze aanpak wordt een klacht vaak alsnog door vervoerder afgehandeld. Het klachtenmeldpunt houdt de status bij van een klacht en hoe de klacht wordt afgehandeld. Aanhoudende klachten over het openbaar vervoer wil nog niet zeggen dat het klachtenmeldpunt niet functioneert.
 

3. Zo nee, waarom niet?

Bij brief van 23 maart 2007 met kenmerk 687083 hebben wij PS geïnformeerd over het onafhankelijk klachtenmeldpunt openbaar vervoer. De brief is bijgevoegd. Vanaf 15 april t/m 20 augustus 2007 heeft het meldpunt 24 klachten in procedure genomen, waarvan inmiddels 21 zijn afgehandeld. Tachtig procent van de klachten over de uitvoering van de dienstregeling (bijv. te laat komen van bus) en 20 % ging over de (nieuwe) dienstregeling. Twee van de vijf klachten over de nieuwe dienstregeling betroffen individuele klachten, waar geen oplossing voor gevonden is. In dat geval heeft de reiziger een reiswens met betrekking tot een traject waarnaar of tijdstip waarop erg weinig vraag is. De overige drie klachten over de dienstregeling zijn door aanpassingen aan de dienstregeling opgelost. De klachten over uitvoering van de dienstregeling hingen vooral samen met de problemen die Connexxion had met het krijgen van voldoende personeel/chauffeurs en dateren van voor juni 2007. De laatste tijd heeft het klachtenmeldpunt geen klachten meer ontvangen die samen hangen met de uitvoering.

 

4. Zo ja, kunt u aangeven wat hier de reden van is en wat er aan gedaan wordt om de problemen nu daadwerkelijk op te lossen?
Zie antwoord op vraag 3.


5. Op welke manier is er afstemming tussen Connexxion en de provincie over de klachten en op welke manier kan er binnen of buiten de verleende concessie tot een oplossing van de klachten gekomen worden?
Maandelijks is er overleg tussen provincie en Connexxion waar de klachten over de uitvoering van de dienstregeling en de klachten over de dienstregeling besproken worden. Het gaat hierbij zowel om klachten die door vervoerder als klachten die door de provincie zijn ontvangen. Eerst wordt gekeken of een klacht herhaaldelijk voorkomt en door meerdere reizigers wordt geuit. Vervolgens worden afspraken gemaakt over de oplossing.
Voorbeeld van de werkwijze inzake klachten over de dienstregeling is de verbeterde routevoering van lijn 70, die naar aanleiding van klachten van mensen uit Sint Jacobiparochie is gaan rijden en de nieuwe lijn 75 die naar aanleiding van klachten vanuit een aantal dorpen rondom en scholen in Franeker is ontstaan.
 

De klachten over de uitvoering van de dienstregeling die binnenkomen bij de provincie, worden doorverwezen naar de vervoerder, danwel naar het klachtenmeldpunt.
Indien de klachten betrekking hebben op het niet voldoen aan de bestekseisen die aan de vervoerder zijn gesteld, is het mogelijk om, na het hanteren van afgesproken werkwijze, te waarschuwen en uiteindelijk een boete op te leggen.

 

Meer informatie:

Sietske Poepjes, woordvoerder 06 - 53742747 E-mail

Reacties (1)

raquel reageerde op donderdag 27 december 2007 om 22:51

hoe moet ik van hoofddorp naar sloterdijk wie kan het even zeggen vriendelijke groet raquel

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *