Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
12 september 2007

CDA stelt vragen over mogelijke onveiligheid van de Fryskers

De CDA Statenfractie heeft het college van Gedeputeerde Staten vragen gesteld over de mogelijke onveiligheid van de Fryskers. Aanleiding hiervoor is de brandbrief die is verzonden door FNV en CNV aan de directie van Connexxion.

De vragen zijn gericht aan gedeputeerde Adema en zijn op 8 november 2007 beantwoord. 

 1. Bent u op de hoogte van de brandbrief die verzonden is door de vervoersbonden FNV en CNV aan de directie van Connexxion, met als onderwerp de onveiligheid van de Fryskers en het capaciteitsgebrek m.b.t. de passagiersomvang op bepaalde buslijnen?
  Ja, wij hebben van Connexxion een afschrift van deze brief gevraagd en ontvangen.
   
 2. Bent u met ons van mening dat de onderwerpen die worden aangesneden in de brandbrief ook de aandacht verdienen van het College van GS in haar hoedanigheid van concessieverlener?
  Ja, voor zover het de capaciteitsproblemen en veiligheidsproblemen betreft.
   
 3. Bent u daarom van plan te onderzoeken in hoeverre het zorgwekkende beeld dat wordt geschetst in de brandbrief overeenkomt met de realiteit/praktijk en zo ja, op welke wijze?
  Ja, wij hebben Connexxion om opheldering gevraagd.
   
 4. Bent u met ons van mening dat de veiligheid van de Friese reiziger zonder voorbehouden gegarandeerd moet worden door Connexxion?
  Ja, Connexxion heeft ons dit gegarandeerd.
   
 5. Wanneer inderdaad sprake is dat de inhoud van de brandbrief overeenkomt met de realiteit/praktijk, op welke wijze gaat u als concessieverlener Connexxion aanspreken op de verantwoordelijkheid m.b.t. de veiligheid van chauffeurs en burgers?
  Allereerst willen wij melden dat de Frysker is goedgekeurd door Rijksdienst van het Wegverkeer (RDW). Dit is een onafhankelijke instantie die onder meer de veiligheid van de voertuigen controleert. Mede naar aanleiding van uw vragen en klachten van de reizigers over het comfort en veiligheidsgevoel, hebben wij Connexxion gevraagd om samen met de busbouwer VDL Berkhof te Heerenveen na te gaan hoe de Frysker verbeterd kan worden. Connexxion heeft ons laten weten dat dit inmiddels is gebeurd en dat een aantal aanpassingen aan de Fryskers zijn doorgevoerd. De vakbonden hebben Connexxion op 3 oktober laten weten dat er geen sprake is geweest van een onveilige bus in technische zin, maar dat zij bang waren dat er onveilige situaties zouden kunnen ontstaan wanneer er niet een aantal verbeteringen aan de bus werden gedaan.
   
 6. Bent u met ons van mening dat van kwalitatief goed openbaar vervoer geen sprake is, wanneer de Frysker wordt ingezet op lijnen die door meer mensen worden gebruikt dan de Frysker kan vervoeren?
  Ja. Op een lijn kan zowel groot als klein materieel worden ingezet. De grootte van de bus moet afgestemd zijn op de vraag van dat moment.
   
 7. Op welke wijze gaat u Connexxion aanspreken op een juiste inzet van de Frysker oftewel dat de capaciteit van de Frysker en het aantal reizigers (op bepaalde buslijnen) in balans zijn?
  Mede op ons verzoek heeft Connexxion tellingen gehouden en wordt de capaciteit daar op aangepast. In dit kader zijn medio september door Connexxion 10 gelede bussen (ca. 65 zitplaatsen per bus) naar Fryslân gehaald om te worden ingezet.
   
 8. Bent u met ons van mening dat dit capaciteitsprobleem van de Frysker snel moet worden opgelost door Connexxion, en dat uw aansporingen daartoe destemeer gewenst zijn, omdat tot nu toe veel klachten zijn ontvangen over de (oude) dienstregeling en door Connexxion de inzet van de Frysker als oplossing hiervoor werd aangedragen?
  Ja, dit is inmiddels gebeurd. Daarnaast wordt de bezetting van de bussen nauwlettend door Connexxion in de gaten gehouden en wordt de capaciteit zonodig aangepast op de vraag.
CDA, Sietske Poepjes

Reacties (1)

gerard reageerde op dinsdag 29 januari 2008 om 14:38

ik ben zelf chauffeur in leeuwarden en weet zeker dat er een zeer ernstig ongeluk gaat gebeuren met de frysker binnenkort. ze zijn echt levensgevaarlijk als je rijd met mensen die door ruimte gebrek moeten staan . als de mensen maar iets bewegen ga je bijna van de weg af ook vind ik het onverantwoordelijk dat passagiers mogen staan in een streekbus .je mag 80 km per uur rijden maar als je een noodstop moet maken is het leed niet te overzien .waarschijnlijk moet er eerst een dodelijk ongeluk gebeuren voordat de luie haagsche politiek ingrijpt .als er een dodelijk ongeluk gebeurt zal IK de desbetreffende personen aanklagen .mijn aanklacht zal luiden doodslag door nalatendheid groeten g k

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *