Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
13 februari 2008

Hogere ambitie voor windenergie in Fryslân

Fryslân moet meer ambitie hebben voor het opwekken en gebruiken van windenergie in Fryslân. Dat is één van de uitkomsten van de evaluatie van ‘Windstreek 2000’ tijdens de statenvergadering op 13 februari 2008. Het CDA is blij dat de blik daarmee naar de toekomst is gericht.

Windenergie is een gevoelig onderwerp: er zijn maar weinig mensen zijn die een windmolen in hun achtertuin willen. Het CDA vindt echter dat de ambitie voor het opwekken van windenergie omhoog mag in Fryslân. Woordvoerder Fernande Teernstra: “Windenergie is een zichtbare en herkenbare methode van duurzame energie. En wat is er op tegen als een dorp of streek er zelfvoorzienend van kan worden? Maar dat betekent voor ons niet dat er maar overal windmolens kunnen worden geplaatst, want we zijn zuinig op ons open landschap in Fryslân.”

Het CDA wil graag meer initiatieven voor duurzame energie rond de Afsluitdijk. Teernstra: “De Afsluitdijk wordt steeds meer een boegbeeld voor duurzame energie, denk maar aan blue energy en zonne-energie. Wij vinden deze locatie uitermate geschikt voor de ontwikkeling van windenergie.” In maart 2003 hebben Provinciale Staten een initiatiefvoorstel van het CDA aangenomen om een proefproject te realiseren voor zonne-energie op de Afsluitdijk. Dit project is toen niet doorgegaan, en het is onduidelijk wat de huidige stand van zaken is. Om er voor te zorgen dat er meer aandacht komt voor duurzame energie op en/of rond de Afsluitdijk, heeft het CDA samen met de PvdA en Grienlinks een motie ingediend. Deze motie is overgenomen door het college.

Het CDA streeft naar een duidelijk beleid, waarin meer oog is voor clustering op grotere schaal: hogere masten, meer kleine windturbines saneren en minder clusteringgebieden. Het beleid is nu dat iedere gemeente een cluster mag aanwijzen. Het CDA wil graag een regionaal clusteringgebied met meer mogelijkheden.

Er moeten wel duidelijke randvoorwaarden zijn voor hoogten en verhoudingen. Teernstra: “Er zijn al diverse initiatieven gaande, die wij niet in de knoei willen brengen door zomaar een andere koers te gaan varen. Bovendien zijn we zuinig op het platteland, dus dan kunnen de masthoogten niet zonder voorwaarden omhoog. Dat is een stukje rentmeesterschap.” Het CDA heeft daarom samen met de PvdA en Grienlinks verzocht om criteria voor de plaatsing en het uiterlijk van windturbines uit te werken. Ook deze motie is door het college overgenomen.

Meer informatie:

Fernande Teernstra, CDA woordvoerder, M. (06) 247 39 033

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *