Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
8 september 2008

CDA wil Olympische Spelen 2028 in Fryslân

Olympische SpelenDe CDA Statenfractie in de provincie Fryslân wil dat Fryslân een belangrijke rol gaat spelen bij de Olympische Spelen van 2028. Woordvoerder Rendert Algra: “Als Nederland erin slaagt de Spelen naar Nederland te halen, zijn er volgens ons volop mogelijkheden daaraan in Fryslân invulling te geven.”

De CDA Statenfractie Fryslân vindt het niet vanzelfsprekend dat bij invulling van de Olympische Spelen 2028 in eerste instantie aan de Randstad wordt gedacht. De ruimte die Fryslân te bieden heeft, geeft juist veel meer mogelijkheden dan de veelal volgebouwde Randstad. Bij sporten die in Fryslân geprogrammeerd kunnen worden denkt de CDA Statenfractie in eerste instantie aan de watergebonden onderdelen als zeilen en zwemmen in buitenwater, maar ook zwemmen, waterpolo, turnen, judo en uiteraard voetbal zijn onderdelen die in Fryslân niet zouden misstaan.

De CDA Statenfractie heeft door middel van schriftelijke vragen Gedeputeerde Staten gevraagd of zij bereid zijn initiatieven te ontwikkelen voor een Friese rol bij de Olympische Spelen in 2028. Te denken valt aan een kort onderzoek naar de mogelijkheden die Fryslân te bieden heeft. Vervolgens moet onderzocht worden met welke andere provincies Fryslân het beste een totaalconcept kan bieden.

De schriftelijke vragen zijn beantwoord op 9 oktober 2008 en luiden als volgt:

 1. Is it kolleezje it iens mei de CDA fraksje dat, at Nederlân deryn slagget de Olympyske Spullen 2028 nei ús lân te heljen, it dan wichtich is dat in part fan de sportaktiviteiten yn Fryslân plak fine? 
  Ja.
   
 2. Op hokker wize spant it kolleezje har al yn om ûnderdielen fan de OS 2028 nei Fryslân te heljen? 
  It kolleezje hat NOC*NSF en it ministearje fan VROM in reaksje op harren planne op romtlik gebiet in brief stjoert dat sy as provinsje in wichtige rol spylje wolle by de organisaasje fan de Olympyske Spullen. Sjoch it brief yn de taheakke.
   
 3. At dat noch net it gefal is, is it kolleezje dan ree om op koarte termyn inisjativen te ûntwikkeljen dy’t as doel ha om yn 2028 in wichtige rol te spyljen bij de organisaasje fan de Olympyske Spullen?
  Sjoch antwurd op frage 2.
   

Meer informatie:

Rendert Algra, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, M. (06) 5160 2220

Reacties (2)

jantina reageerde op zondag 28 september 2008 om 21:06

heeft het onderzoek al antwoord geboden op de vraag of is het nog in volle gang?

CDA Statenfractie Fryslân reageerde op maandag 6 oktober 2008 om 14:23

Beste Jantina, we wachten op dit moment nog op de antwoorden op onze vragen. Die kunnen elk moment binnen komen!

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *