Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
24 september 2008

CDA: geen miljardenleningen energiebedrijven ten koste van burgers

De CDA Statenfractie Fryslân heeft schriftelijke vragen gesteld over de miljardenleningen die Essent, Nuon en Eneco volgens het Financieel Dagblad en de Leeuwarder Courant afsluiten. De kosten daarvan zouden uiteindelijk bij de Nederlandse huishoudens terecht kunnen komen. CDA woordvoerder Jan From: “Het met opzet verwerven van een superdividend ten koste van de burger is niet goed te keuren.”

In het Financieel Dagblad van 22 september 2008 en de Leeuwarder Courant van 23 september 2008 staat dat de energieconcerns Essent, Nuon en Eneco miljardenleningen afsluiten voor hun netwerkdivisies, om achterstallig onderhoud in de netten weg te kunnen werken. Wanneer de netwerkbedrijven worden afgesplitst, wat wettelijk per 2011 verplicht is, blijven zij met de schuld van € 10-12 miljard zitten. Als dit wordt doorberekend in de tarieven, gaat de energienota per huishouden met € 90 per jaar omhoog.

De CDA Statenfractie heeft hierover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Het CDA wil graag weten wat de provincie hier als aandeelhouder aan heeft gedaan, en hoe nu kan worden voorkomen dat de burger de schuld van minimaal € 10 miljard moet betalen. CDA Statenlid Henk van der Veen: “Daarnaast vragen wij ons af of het achterstallig onderhoud ook een reden is dat er maar beperkte capaciteit op de netwerken beschikbaar is voor duurzame energie.” De CDA Statenfractie vindt dat de provincie Fryslân dit onderwerp op de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering aan de orde moet stellen.

Meer informatie:

Jan From, woordvoerders CDA Statenfractie Fryslân, M. (06) 53372661
Henk van der Veen, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, M. (06) 53932583
 


Schriftelijke vragen

De vragen zijn beantwoord op 30 oktober 2008.
 1. Kent u het artikel uit het Financieel Dagblad van 22 september en de LC van 23 september over de leningen die Essent, Nuon en Eneco afsluiten, waarbij de kosten bij de netwerkbedrijven terecht komen?
  Ja.
   
 2. Is het bij de aandeelhouders bekend dat het onderhoud bewust niet gepleegd wordt, zodat er achterstallig onderhoud ontstaat en er meer geld aan dividend uitgekeerd kan worden? Zo ja, wat heeft de provincie hier als aandeelhouder aan gedaan?
  Wij hebben geen aanwijzingen dat Continuon onvoldoende onderhoud pleegt. Een relatie tussen de dividenduitkering en vermeend achterstallig onderhoud is niet aan de orde.

 3. Is het achterstallig onderhoud ook een reden dat er maar beperkte capaciteit op de netwerken beschikbaar is voor duurzame energie?
  Nee, de congestieproblemen zijn te wijten aan de capaciteit van het (transport)net en de toewijzingsregels die gelden voor nieuwe (duurzame) opwek.
   
 4. Bent u met ons van mening dat het met opzet verwerven van een superdividend ten koste van de burger niet goed te keuren is?
 5. Is dit bij de aandeelhouders van de energiebedrijven bekend? Zo ja, wat heeft u er tegen gedaan? Zo nee, wat doet u eraan om te voorkomen dat de burger de schuld van minimaal € 10 miljard moet betalen?
  Antwoord vraag 4 en 5: In zijn algemeenheid kunnen wij die stelling onder vraag 4 onderschrijven. De berichten over het “volhangen van de netwerkbedrijven met schulden” zijn suggestief. In elk geval is dat bij Nuon/Continuon niet het geval. De aandeelhouders van Nuon azen niet op een superdividend afkomstig uit het netwerkbedrijf. Net zomin als de klanten hebben provincies en gemeenten als toekomstige aandeelhouders van het netwerkbedrijf belang bij een hoge schuldenlast voor het NBW. Mochten bedrijven dat in hun splitsingsplan toch nastreven, dan zullen zij zonder meer worden gecorrigeerd door de NMa en de minister van Economische Zaken welke in deze toezicht uitoefenen en goedkeuringsbevoegdheid hebben.
  In de door Nuon voorgestelde openingsbalans van het netwerkbedrijf bedraagt de nettoschuld 2,2 miljad euro. De omvang ervan blijft ruim binnen de grenzen die in de betreffende Algemene Maatregel van Bestuur zijn aangegeven.
   
 6. Bent u bereid om dit op de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering aan de orde te stellen? Zo nee, waarom niet?
  Wij zullen erop blijven toezien dat er een financieel gezond netwerkbedrijf ontstaat dat zorg kan dragen voor betaalbaar en betrouwbaar energietransport. Samen met de andere Nuon-aandeelhouders onderhouden wij daaromtrent tevens contact met de minister van Economische Zaken.
Leeuwarden, 24 september 2008
CDA Statenfractie Fryslân

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *