Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
6 oktober 2008

Loslaten Balkenende-norm: verkeerd signaal

Geld.Het maximale salaris van openbare bestuurders niet hoger dan dat van de minister-president: dat is de Balkenende-norm. Het loslaten van die norm is volgens de CDA Statenfractie een verkeerd signaal. Het CDA heeft daarover schriftelijke vragen gesteld.

De Balkenende-norm (ook wel JP-norm, minister-president-norm of premier-norm) is het voorstel dat openbare bestuurders in Nederland niet meer zouden mogen verdienen dan de minister-president. Het normbedrag bedroeg in 2005 €158.000. In september 2007 meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken: "Nu verdient Balkenende ongeveer € 128.000 euro, net zoveel als zijn collega's". In de toekomst gaat het salaris van de minister-president omhoog en komt op ongeveer € 166.000 euro.

De schriftelijke vragen van het CDA zijn gericht aan gedeputeerde Galema en beantwoord op 30 oktober 2008. De vragen en antwoorden luiden als volgt:

 1. Is het college bekend met de uitspraak van de voorzitter van het IPO, Jan Franssen gedaan op woensdag 1 oktober tijdens het IPO congres, waarin hij pleit voor het loslaten van de Balkenende-norm in semi- en overheidsland?
  Ja.
   
 2. Kunt u aangeven of en hoe hier binnen het IPO over gediscussieerd is en of de heer Franssen namens het (gehele) IPO-bestuur sprak?
  Het IPO heeft niet een expliciet standpunt bepaald over (de hoogte van) de Balkenende-norm. Wel heeft het IPO steeds het principe van het samenhangende loongebouw voor politieke ambtsdragers onderschreven.
   
 3. Is er binnen het IPO-bestuur gesproken over het loslaten van de Balkenende-norm? Zo ja, op wat voor manier?
  Zie het antwoord op vraag 2.
   
 4. Ervaart U de Balkenende-norm als probleem wanneer het gaat om het aantrekken van gekwalificeerde medewerkers, zowel binnen de provinciale organisatie als bij andere (semi-) overheidsinstellingen in de provincie Fryslân?
  Nee.
   
 5. Bent u met het CDA van mening dat het (eventueel) loslaten van de Balkenende-norm een verkeerd signaal zou zijn, zeker in de huidige tijd van maatschappelijke en financiële onrust?
  Ja.
   
Indieners CDA, Ad van der Ham en Teus Dorrepaal

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *