Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
27 januari 2009

CDA stelt schriftelijke vragen over Openbaar Vervoer

Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de communicatie over o.a. vertragingen en aansluitingen binnen het Friese busvervoer. 

De vragen zijn gericht aan gedeputeerde Adema en beantwoord op 12 maart 2009:
 1. Bent u met het CDA van mening dat meer mensen gebruik gaan maken van het OV in Fryslân wanneer dit aanlokkelijker wordt?
  Ja, deze mening delen wij.
   
 2. Bent u het met het CDA eens dat deze aanlokkelijkheid niet alleen groter wordt wanneer er vaker bussen rijden of wanneer de bussen kwalitatief beter zijn, maar ook wanneer buslijnen beter op elkaar aansluiten?
  Ja.
   
 3. Wat vindt u ervan dat de aansluitingen meer dan sporadisch gevaar lopen, nu de vertragingen de op één na grootste oorzaak zijn van rituitval (cijfers derde kwartaal 2008)?
  Hier wordt waarschijnlijk gedoeld op ritten die in de kwartaalrapportage als uitgevallen worden geboekt vanwege ‘te grote vertraging’. Uiteraard is elke uitgevallen rit er één te veel, maar het gaat zowel absoluut als procentueel om zeer geringe aantallen. Bij de Stadsdienst Leeuwarden, waar rituitval door te grote vertraging het meest voorkomt, gaat het om 458 van de ca. 333.400 jaarlijkse ritten (= 0,14%). Rituitval door te grote vertraging vindt vooral plaats bij relatief korte buslijnen die in een frequentie van 10-minuten of een kwartiersdienst rijden. Als een dergelijke rit meer dan 10 minuten vertraagd is wordt deze als uitgevallen beschouwd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld relatief vaak om lijn 31, die uitsluitend door het centrum van Leeuwarden rijdt en erg gevoelig is voor vertragingen als gevolg van files bij de vele rotondes in de spits.
   
 4. Wat is uw opvatting over de mogelijkheid dat brêgewippers en chauffeurs, direct contact kunnen hebben en de gevolgen hiervan voor de aansluitingen?
  Direct contact tussen brugwachter en individuele chauffeurs is niet noodzakelijk voor het halen van de aansluiting. Bovendien hebben we geen schriftelijke klachten ontvangen dat door de opening van bruggen aansluitingen op het busvervoer worden gemist.
   
 5. Is het correct dat er over de contacten tussen buschauffeurs en brêgewippers ten tijde van Arriva wel afspraken bestonden, maar dat die niet door Connexxion zijn overgenomen?
  Ja, ten tijde van NoordNed konden chauffeurs via de Combofoon contact opnemen met brugwachters op een 5-tal grote bruggen. Connexxion laat contacten tussen chauffeurs en brugwachters lopen via haar centrale verkeersleiding.
   
 6. Hoe kan de provincie dit contact verbeteren en stimuleren en bent u bereid om dit als concessieverlener in de toekomst te blijven doen?
  In samenspraak met Connexxion en de brugwachters zijn we momenteel een aantal mogelijkheden aan het verkennen, waarbij brugwachters worden geïnformeerd over actuele vertragingen. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld sms’jes indien de bus vertraagd is. Deze verkenning zal voor de start van het nieuwe vaarseizoen zijn afgerond.
   
 7. Op welke wijze stimuleert u als concessieverlener nog meer de communicatie tussen de verschillende partijen binnen het busvervoer, rekening houdend met het feit dat bij aansluiting “korte lijntjes” uiterst effectief kunnen zijn?
  Wij zetten vooral in op het op tijd rijden van de bussen. Als de bussen op tijd rijden lopen de aansluitingen geen gevaar en is communicatie tussen de chauffeurs overbodig. Op welke specifieke wijze verschillende vervoerders met elkaar communiceren is een zaak van de vervoerders onderling.
   
Indiener CDA, Sietske Poepjes

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *