Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
20 april 2009

CDA: noodwetgeving nodig voor activiteiten en bedrijven bij Natura 2000 gebieden

De CDA Statenfractie Fryslân maakt zich grote zorgen over activiteiten en bedrijven naast Natura 2000 gebieden en zal hierover tijdens de Statenvergadering op 22 april 2009 een interpellatie indienen. “Door een uitspraak van de Raad van State kunnen bedrijven ineens ‘illegaal’ worden verklaard,” zegt CDA woordvoerder Fernande Teernstra. “Wij vinden dat er noodwetgeving nodig is, anders gaat het helemaal mis!”

Op 1 april 2009 heeft de Raad van State een verleende vergunning aan een veebedrijf in Brabant vernietigd, in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Door de presedentwerking kan dat ook voor Friese bedrijven en activiteiten naast Natura 2000 gebieden grote gevolgen hebben. 18 Friese bedrijven lopen nu al concreet tegen problemen aan door de uitspraak van de Raad van State.

Vergunningen voor bedrijven en activiteiten bij Natura 2000 gebieden worden door de provincie verleend. Door de uitspraak van de Raad van State zou het zo kunnen zijn dat er niets meer kan door de depositie, de uitstoot van luchtvervuilende stoffen. Naast de depositie door mensen, auto’s en vee is er ook een ‘achtergronddepositie’, dat zit overal al in de lucht. Het CDA vindt het geen goede zaak wanneer de depositie de overhand krijgt; in plaats daarvan moet er juist worden gekeken naar de zogenaamde ‘habitattoets’: worden de doelstellingen voor de Natura 2000 wel gehaald?

“Wij vragen ons af of er straks nog wel wat mogelijk blijft in Fryslân,” geeft Teernstra aan. “Zo is er op Ameland, dat één van de schoonste luchten van Nederland heeft, een boerenbedrijf met 120 koeien. Die boer wil stoppen, en een andere boer wil met 100 koeien uitbreiden. Per saldo verdwijnen er dus 20 koeien, maar toch kan de provincie geen vergunning verlenen,omdat de maximale uitstootgrens al is bereikt. Als het in zo’n schoon gebied al niet kan, waar kan het dan nog wel?” In Overijssel is om soortgelijke redenen de aanleg van de rondweg om Weerselo stilgelegd. Dat roept bij het CDA ook vragen op over bijvoorbeeld de Centrale As, het bouwen van windmolens en een bezoekerscentrum of vogelkijkhut bij een natuurgebied.

Het CDA vindt dat het college van Gedeputeerde Staten bij de Tweede Kamer moet aansturen op noodwetgeving. “Er moet iets gebeuren, anders kan er straks niks meer,” zegt Teernstra. “Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat wij in Fryslân geen eigen doelstellingen toevoegen aan de al strenge Natura 2000 wetgeving. We moeten het probleem niet groter maken dan het al is!”

Meer informatie:

Fernande Teernstra, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, T. (06) 247 39 033

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *