Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
17 juni 2009

CDA Statenfractie Fryslân stemt voor verkoop NUON-aandelen

De CDA Statenfractie heeft afgelopen dinsdag tijdens de Provinciale Statenvergadering voor verkoop van de Nuon-aandelen gestemd. De CDA Statenfractie is van mening dat er met de verkoop van de aandelen meer mogelijkheden worden gecreëerd om onze ambities in Fryslân waar te maken dan wanneer we de aandelen houden en dividend ontvangen. Alleen het commerciële deel van Nuon wordt verkocht daarmee blijft het netwerkgedeelte in handen van de provincie. Daarmee is de energievoorziening zeker gesteld.

Het Nuon-debat startte tijdens de Provinciale Statenvergadering op woensdag 10 juni en werd geschorst omdat de coalitiepartijen er niet uit kwamen wat betreft de verdeling van de Nuon-gelden. Dinsdag 16 juni kreeg de provinciale Statenvergadering het vervolg. Fractievoorzitter Van der Ham: “De partijen zijn er met elkaar uitgekomen. De standpunten lagen ver uiteen met termen waarin waardevast, gemiddelde opcenten en maximering van de Nuon-gelden en een aantal wensen die aan het college waren gegeven, de belangrijkste zaken waar overeenstemming over bereikt moest worden. We zijn tevreden met het onderhandelingsresultaat. Voor het CDA waren het niet verhogen van de opcenten boven het landelijke gemiddelde én de mogelijkheid om extra geld uit de Nuon-opbrengsten te gebruiken voor de Friese samenleving het belangrijkste. Met het laatste ingediende amendement zijn deze beide zaken gewaarborgd”. Te weten:

  • Het besluit om de opbrengst van de aandelen Nuon, thans begroot op € 1,252 miljard en eventuele divenden die nog uitgekeerd worden in een fonds / reserve te stoppen
  • Het besluit dat van de opbrengst van de verkoop van de aandelen, € 252 miljoen beschikbaar is voor o.a. provinciale doelen die voldoen aan de zg ‘Falcon-criteria’, waarvan € 164 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor co-fianciering van het Regio Specifiek Pakket
  • Het besluit dat de helft van de waarde van het fonds een waardevast karakter heeft, na aftrek van de € 252 miljoen

Nuon wil graag zijn krachten bundelen met het Zweedse energiebedrijf Vatttenfall, dat een bod heeft uitgebracht ter waarde van € 10,3 miljard. De provincie verkoopt de aandelen in vier fases. In de eerste tranche verkrijgt Vattenfall vanaf 1 juli 2009 een minderheid van 49% van de aandelen. Per 1 juli 2011 en 2013 volgen twee keer 15% van de aandelen, per 1 juli 2015 de laatste 21%. De gehele verkoop levert de provincie €1,3 miljard op, een bedrag dat het college van Gedeputeerde Staten duurzaam wil beheren. De opbrengsten van dit beheer wil het college jaarlijks investeren in de Friese samenleving.

Tussen Nuon en Vattenfall zijn afspraken gemaakt over handhaving van de naam Nuon, de werkgelegenheid en de locatie van kantoren. Onderdeel van deze zogeheten Public Assurances, afspraken ter waarborging van publieke belangen, zijn bepalingen over duurzame productie (1400 MW wind), leveringszekerheid en werkgelegenheid. Een onafhankelijke stichting ziet acht jaar toe op naleving van deze afspraken. De stichting bestaat uit drie leden, van wie één wordt benoemd door de aandeelhouders van Nuon en één door Vattenfall. Gezamenlijk kiezen zij een onafhankelijke voorzitter.

Het College van Gedeputeerde Staten zal jaarlijks een vast bedrag ten goede laten komen aan de bestedingsruimte van de provincie. Aan het College van Gedeputeerde Staten is tevens  door Provinciale Staten gevraagd, om regels op te stellen over de aanwending van het financiële vermogen van het fonds en deze voor te leggen aan de Staten en vervolgens met renderende aanwendingen te komen.

Meer informatie:

Ad van der Ham, fractievoorzitter CDA Statenfractie Fryslân, M. 06-21592220

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *