Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
10 februari 2010

N381 deels vierbaans aangelegd

De N381 wordt tussen Drachten en Donkerbroek vierbaans aangelegd. Bij de rest van het tracé wordt ruimte gereserveerd, om dat deel later eventueel alsnog te kunnen verdubbelen. Het CDA is blij dat er na een lange periode van overleg een overeenkomst is. "Er kan nu een begin gemaakt worden met de realisatie van de N381," aldus CDA woordvoerder Henk van der Veen.

Tijdens de Statenvergadering op 10 februari 2010 heeft het CDA samen met de PvdA en de Christenunie een amendement ingediend om de N381 tussen Drachten en Donkerbroek vierbaans uit te voeren. Dit amendement werd aangenomen.

Een belangrijke reden voor deze verdubbeling is de veiligheid. De N381 staat bekend als een weg waar relatief gezien veel vrachtverkeer rijdt. Ook toonden cijfers aan dat hier de afgelopen jaren veel verkeersslachtoffers gevallen zijn. Om de verkeersveiligheid te bevorderen en te werken aan een toekomstbestendige weg, is de keuze gemaakt voor een vierbaans uitvoering tussen Drachten en Donkerbroek. Vanaf Donkerbroek tot aan de Drentse grens wordt ruimte gereserveerd om het traject in een later stadium eventueel alsnog dubbelbaans te realiseren.

Door middel van een vrijval binnen het programma verkeer en vervoer komt €70 miljoen beschikbaar. Van dit bedrag zal €15 miljoen beschikbaar komen voor de vierbaans uitvoering tussen Drachten en Donkerbroek. De betrokken gemeenten worden gevraagd om het resterende benodigde bedrag van € 7 miljoen beschikbaar te stellen.

Meer informatie:

Henk van der Veen, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, T. 06 – 539 32 583

Reacties (2)

Auke Attema reageerde op vrijdag 12 februari 2010 om 18:38

Goede zaak om de N381 vierbaans aan te leggen.
Deze weg zal in toekomst meer verkeer aantrekken.
Daarom is het reserveren van ruimte vanaf Donkerbroek tot Drentse grens een must.
Ondertussen dient mijns inziens overleg te worden opgestart met provincie Drente om de weg vanaf Appelscha tot Emmen vierbaans te maken.
Op deze wijze krijgt Fryslan, maar ook Groningen en Drente een betere verbinding met de (Duitse) A31 richting Ruhrgebied.

Jaap Bouma reageerde op zaterdag 13 februari 2010 om 13:25

Eindelijk een stap uit de onzekere situatie. Het is echter niet voldoende. Ik vraag de coalitie niet achter over te leunen maar naar middelen te zoeken om ook het deel van Donkerbroek naar Oosterwolde aansluitend te verdubbelen.
Het is een noodzaak voor de veiligheid en van levensbelang voor de economie van de zuid-oosthoek.

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *