Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
11 februari 2010

Behoud kerkgebouwen en terpen vastgelegd in Nota Erfgoed

Donkerbroek kerk
Een plan voor het behoud van karakteristieke kerkgebouwen en bescherming van kwetsbare onbebouwde terpen. Dat zijn een paar belangrijke onderdelen van het Friese erfgoedbeleid, vastgelegd in de Nota Erfgoed 2010-2013. Het CDA heeft op 10 februari 2010 ingestemd met deze Nota. CDA woordvoerder Nynke Zijlstra-de Boer: “Nergens in Europa staan zoveel monumentale kerken bij elkaar als in Fryslân. Dat geeft onze culturele rijkdom al aan.”

De Nota Erfgoed richt zich op bescherming en ontwikkeling van de Friese monumenten, archeologie en cultuurhistorie. Nieuw in het plan is het Deltaplan Fryske Tsjerken, vanwege de verwachte leegstand van kerkgebouwen, en het Terpenproject, dat zich richt op onbebouwde terpen die gestaag in kwaliteit achteruit gaan door bv. ploegen en uitdroging. “Een ander belangrijk nieuw punt is de gebiedsgerichte manier van werken,” aldus Zijlstra. “Er worden niet meer allerlei kleine projecten uitgevoerd, maar er wordt gekeken naar wat er in een bepaald gebied kan worden gedaan.”

Het CDA is blij met de Nota Erfgoed, maar heeft desondanks wel een zorg. “Wanneer iemand in een bepaald gebied wat wil doen en er ligt op archeologisch vlak wat in de grond, dan moet hij betalen voor het archeologische onderzoek,” vertelt Zijlstra. “Dat kan voor een particulier behoorlijk frustrerend zijn.” Het CDA had daarom een motie ingediend om dit probleem nader uit te werken en een drempelbedrag in te stellen voor het geven van financiële steun. Volgens gedeputeerde De Vries is het echter aan de gemeenten om hier wat over te zeggen. Het CDA heeft de motie daarom ingetrokken en zal er later in een commissievergadering op terugkomen.

Het CDA maakte ook nog een kanttekening bij de monumentenzorg. Zijlstra: “Wij pleiten voor in platform voor monumentenzorg in het huis van de monumenten. Hier moet kennis en expertise in samenwerking worden uitgewisseld.”

In de nota Erfgoed investeert de provincie de komende vier jaar € 2,7 miljoen per jaar in het Friese Erfgoed. Voorlopig wordt, in afwachting van de kerntakendiscussie bij de provincie, alleen het jaar 2010 financieel vastgelegd.

Meer informatie:

Nynke Zijlstra-de Boer, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, T. (06) 515 04 011

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *