Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
22 september 2005

De NUON-aandelen (Falcon)

De aandelen van NUON zijn de laatste tijd veel in het nieuws. Om dit verhaal wat duidelijker te maken, gaan we eerst terug in de geschiedenis.

In het begin van de vorige eeuw werden er Nutsbedrijven opgericht in Nederland. Hierdoor kon de burger beschikken over schoon leidingwater, gas en elektriciteit. In Fryslân werd de elektriciteitsvoorziening verzorgd door het Provinciaal Energie Bedrijf (PEB), dat een centrale in Leeuwarden had. In 1993 fuseerde de PEB met de Provinciale Gelderse Elektriciteitsmaatschappij in Arnhem (PGEM) en de nieuwe naam werd ‘NUON’. De Provincie Fryslân was voor 100% eigenaar van het PEB en na de fusie 25% van NUON. In 1999 vond een grote fusie plaats van NUON met de energiebedrijven in Amsterdam, Noord-Holland en nog andere gemeenten. Hierdoor verwaterde het Friese bezit tot 12,5% in het nieuwe NUON.

In de zitting van de Provinciale Staten van Fryslân op 19 december 2000 werd besloten de NUON-aandelen t.z.t. te verkopen, en de aandelen NUON-water, waarin ook de Friese leidingwateractiviteiten zitten, terug te kopen. Ondertussen is het 2005 en kunnen de aandelen nog steeds niet verkocht worden, behalve aan andere overheidsbedrijven. Maar in deze kringen is nog geen geschikte kandidaat gevonden.

Per 1 juni 2004 is de energiemarkt geliberaliseerd en kan iedere consument zijn energie kopen bij de leverancier van zijn keuze. De regering werkt ondertussen aan de privatisering van de energiebedrijven, zodat ook private instellingen aandelen kunnen kopen. Hiermee hangt ook de splitsingswet voor energiebedrijven samen. Daarbij wordt het commerciële deel gesplitst van het distributienetwerk. Deze wet is onlangs in principe door de Tweede Kamer goedgekeurd, waarbij het CDA-standpunt is overgenomen dat 51% van het Netwerk in overheidshanden moet blijven. De datum van de privatisering is nog enkele jaren uitgesteld, tot alle voor- en nadelen van splitsing duidelijk zijn.

Ondertussen kan aandeelhouder Provincie Fryslân dus nog steeds niet beschikken over de grote waarde van ca. € 1 miljard, die de verkoop van de aandelen waarschijnlijk op zal brengen.

Onze gedeputeerde Jan Ploeg is met een goed plan gekomen om toch het geld te kunnen gebruiken voor de Friese samenleving. Dit plan, dat de naam ‘Falcon’ heeft, behelst het belenen van de NUON-aandelen. Er wordt een houdstermaatschappij (Holding BV) opgericht, waarvan de Provincie Fryslân 100% eigenaar is. De NUON-aandelen en het jaarlijkse NUON-dividend van ca. € 15 miljoen per jaar worden hierin ondergebracht. Een Europese bankinstelling is bereid, tegen betaling van ca. 3% rente, de Holding een lening te verstrekken van € 690 miljoen, met de NUON-aandelen als onderpand. De Holding verstrekt aan de Provincie Fryslân het eerste jaar € 50 miljoen en elk volgend jaar € 5 miljoen meer. Dit kan in 8 jaar oplopen tot € 540 miljoen. Tevens is er in deze 8 jaar een ‘potje’ van € 150 miljoen beschikbaar, waaruit de Provincie op elk gewenst moment kan putten. Dit wordt het ‘Dividendgroeimodel plus’ genoemd.

De komende tijd zal er in de verschillende politieke Statenfracties gediscussieerd gaan worden over de besteding van de beschikbare gelden. Een optie is natuurlijk ook om het Fonds voor het grootste gedeelte in stand te houden en de opbrengsten te benutten. Bij een fonds van € 1 miljard zou dit bij de huidige rentestand ± € 40 miljoen per jaar kunnen zijn. Voor het CDA is duidelijk, dat of de opbrengst of het rendement van het Fonds ten goede moet komen aan de Friese samenleving. Immers: de Friese burger heeft de laatste 100 jaar meegewerkt aan het ontstaan van dit bezit.

Meer informatie:

Arjen Kaper, CDA-woordvoerder NUON (0566) 689901 of (06) 23831348.

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *