Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
29 maart 2010

"Rijk in eerste plaats verantwoordelijk voor invoering OV-chipkaart"

De CDA Statenfractie Fryslân wil graag weten of de provinsje Fryslân voldoende financiële middelen heeft voor de financiering van de OV chipkaart. Het CDA heeft hier vragen over gesteld, naar aanleiding van problemen bij het OV bureau Groningen/Drenthe met de financiering van de kaart.

Het OV bureau Groningen/Drenthe bericht dat de bijdrage van het Rijk aan de invoering van het nieuwe systeem onvoldoende is. Het CDA is daarom benieuwd naar de Rijksbijdrage aan de provinsje Fryslân. "Ek hjirby jildt: it Ryk is ynearsten ferantwurdlik foar de ynfier fan de OV chipkaart," aldus CDA woordvoerder Cees Vos.

De vragen zijn gericht aan gedeputeerde Adema en beantwoord op 5 mei 2010:

 1. Uit informatie van het OV bureau Groningen/Drenthe blijkt dat zij problemen heeft met de financiering van de OV chipkaart. Hoe hoog is de bijdrage van het rijk aan de provinsje Fryslân voor de invoering van de OV chipkaart?
  De bijdrage van het Rijk aan de provincie voor de invoering van de OV-chipkaart bedraagt € 8.263.000,-

 2. Welke bijdrage draagt de Provinsje uit eigen middelen bij en op welke manier zijn deze bedragen in de begrotingen verwerkt?
  Uit "eigen" middelen draagt de provincie niet bij aan de invoering van de OV-chipkaart.

 3. Op welke manier is over de invoering van de OV chipkaart met de bedrijven die in Fryslân het OV verzorgen, verwerkt in de overeenkomsten?
  Voor de vaste wal van Fryslân is de invoering van de OV-chipkaart de afgelopen jaren geregeld via de verschillende aanbestedingen van de exploitatie van het openbaar vervoer en is daarmee opgenomen in de concessies die aan de vervoerders zijn verleend.

 4. Mocht de rijksbijdrage voor de invoering niet genoeg zijn, op welke manier denkt het college dat in te vullen c.q. op te lossen?
  De middelen die de provincie Fryslân van het Rijk heeft ontvangen zijn voldoende voor de invoering van de OV-chipkaart.

 5. Hebben de vervoersbedrijven, die in Fryslân actief zijn, dit onderwerp bij de provincie aangekaart en in welke stadium bevindt zich het overleg hierover met hen?
  De vervoersbedrijven in Fryslân hebben aangegeven dat de invoering van de OV-chipkaart meer kost dan voorzien. De provincie heeft daar kennis van genomen en verwezen naar de verplichting om de OV- chipkaart in te voeren conform hetgeen in de concessie is opgenomen.
  Daar in de concessie aan Connexxion voor Noord en Zuidwest Fryslân en Leeuwarden niet is opgenomen dat alle bussen moeten worden voorzien van oplaadapparatuur, ontvangt Connexxion hiervoor een aanvullende bijdrage.
  Verder ondersteunt de provincie Fryslân de vervoerders met de communicatieronde de invoering van de OV-chipkaart.

 6. Hoe denkt de Provinsje de OV chipkaart te verwerken in de komende OV aanbestedingen?
  Bij de komende aanbesteding zal de provincie de OV-chipkaart weer als eis opnemen in het bestek. Dit is niet anders dan is gebeurd bij de afgelopen aanbestedingen.


  Voorts zijn wij van mening dat de koffie/theevoorziening in de treinen naar Groningen en Zwolle overdag standaard is.

Meer informatie:

Cees Vos, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, T. (06) 46 366 072

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *