Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
10 november 2005

Meerderheid staten akkoord met NUON / Falcon

De meerderheid van de Provinciale Staten staat achter het plan om de NUON-aandelen te belenen. Gedeputeerde Staten hadden niet de instemming nodig van de staten om het plan uit te voeren. De CDA Statenfractie, die al eerder had aangegeven achter het zogeheten ‘Falcon’-plan te staan, is blij dat ook de PvdA en de VVD kunnen instemmen met het plan. 

In 2000 hebben Provinciale Staten besloten om de aandelen van NUON (12,6%) te verkopen zodra dit mogelijk was. Gedeputeerde Jan Ploeg is daarom dit jaar met het ‘Falcon’-plan gekomen, waarmee de aandelen beleend kunnen worden en de opbrengst zo toch gebruikt kan worden voor de Friese samenleving. 

Het ‘Falcon’-plan houdt in dat er een houdstermaatschappij (Holding BV) wordt opgericht, waarvan de Provincie Fryslân 100% eigenaar is. De NUON-aandelen en het jaarlijkse NUON-dividend van ca. € 15 miljoen per jaar worden hierin ondergebracht. Een Europese bankinstelling is bereid, tegen betaling van ca. 3% rente, de Holding een lening te verstrekken van € 690 miljoen, met de NUON-aandelen als onderpand. De Holding verstrekt aan de Provincie Fryslân het eerste jaar € 50 miljoen en elk volgend jaar € 5 miljoen meer. Dit kan in 8 jaar oplopen tot € 540 miljoen. Tevens is er in deze 8 jaar een ‘potje’ van € 150 miljoen beschikbaar, waaruit de Provincie op elk gewenst moment kan putten. Dit wordt het ‘Dividendgroeimodel plus’ genoemd.

De komende tijd zal er in de verschillende politieke Statenfracties gediscussieerd gaan worden over de besteding van de beschikbare gelden. Voor de CDA Statenfractie is duidelijk, dat of de opbrengst of het rendement van het fonds ten goede moet komen aan de Friese samenleving. Immers: de Friese burger heeft de laatste 100 jaar meegewerkt aan het ontstaan van dit bezit.
 

Meer informatie:

Arjen Kaper, woordvoerder NUON / Falcon, (0566) 689901 of (06) 23831848.

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *