Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
26 mei 2010

CDA: andere mogelijkheden zoeken voor gedupeerden paalrot

Er komt nog geen schaderegeling voor gedupeerden van paalrot. Tijdens de Statenvergadering op 26 mei 2010 stemde een meerderheid van de Staten, waaronder het CDA, tegen een initiatiefvoorstel van de SP, FNP en ChristenUnie. “Wij zijn steeds tegen een schaderegeling geweest waarbij waterschap en gemeenten niet mee zouden doen,” aldus CDA wurdfierder Fenny Reitsma. “Wij willen wel kijken naar andere mogelijkheden voor gedupeerden.”

Als gevolg van o.a. het verlagen van waterpeilen in de veenweidegebieden is bij veel woningen schade ontstaan aan de houten funderingen. Die kwamen droog te staan, waardoor paalrot is ontstaan. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 3400 woningen in het veenweidegebied houten funderingen hebben. Bij zo’n 400 woningen is schade ontstaan.

In het initiatiefvoorstel werd voorgesteld dat de provincie een kwart van de schade vergoedt, met een maximum van € 25.000,- per schadegeval. CDA, PvdA en VVD vonden dit een zeer riante schaderegeling en willen voorkomen dat het geld terecht komt bij mensen die de herstelkosten gemakkelijk zelf kunnen betalen. “Dit lijkt bijna op het geven van een cadeautje, zonder rekening te houden met een stuk eigen verantwoordelijkheid,” reageerde Reitsma.

De PvdA gaf aan volgende maand zelf met een voorstel te komen, waarbij in kaart wordt gebracht welke mogelijkheden er nu al zijn voor woningbezitters. Voor de mensen die het funderingsprobleem echt niet zelf op kunnen lossen, komt er een vangnetregeling. Mogelijkheden tot samenwerking met gemeenten en Wetterskip worden hierbij tevens onderzocht. Reitsma: “We zien met belangstelling uit naar een mogelijke ‘toolkit’ van collegepartij PvdA.”

Meer informatie:

Fenny Reitsma-Hazelhoff, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, T. (06) 462 513 60

Reacties (1)

O.A.Burggraaff reageerde op zondag 30 mei 2010 om 08:48

Geachte mevrouw Reitsma,
Inzake de paalrotschade ben ik benieuwd welke schadevergoeding het CDA zou voorstellen als Wetterskip Fryslan en gemeenten wel mee gaan doen. Ik ken het dossier niet maar wat ik begrijp is dat de provincie toestemming heeft verleend voor peilverlaging.
Verder kan ik uw opmerking niet plaatsen dat het vergoeden van een slechts gering deel van de schade lijkt op het geven van een cadeautje en dat er rekening moet worden gehouden met de eigen verantwoordelijkheid. Hoezo eigen verantwoordelijkheid. ?
Voor de goede orde : mijn echtgenote en ik bewonen een bungalow op de zandgrond en zijn dus geen mogelijke belanghebbenden.
Graag uw reaktie,

vr. gr.

Otto A.Burggraaff

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *