Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
30 juni 2010

CDA stemt in met stimuleringsregeling voor gedupeerden paalrot

Woningeigenaren in de Friese veenweidegebieden die te maken hebben met paalrot in hun woning, kunnen tegen een lage rente een lening afsluiten om de funderingsschade aan te pakken. Het CDA stemde in met dit voorstel van de PvdA tijdens de Statenvergadering op 30 juni 2010. CDA woordvoerder Fenny Reitsma-Hazelhoff: “We vinden dat we een morele verantwoordelijkheid hebben naar deze groep burgers.”

Gedupeerden woningeigenaren kunnen een lening tegen een lage rente van 2% afsluiten om de paalrot aan te pakken. Ook komt er een overzicht van al bestaande regelingen. De provincie stelt hiervoor maximaal € 2 miljoen beschikbaar. Gedeputeerde Schokker komt aan het eind van dit jaar met een uitgewerkt voorstel, waarbij ook de gemeenten en Wetterskip Fryslân ingeschakeld moeten worden. Er wordt nog onderzocht of mensen die de funderingsproblemen echt niet zelf op kunnen lossen een schadevergoeding krijgen.

Er wordt al vijf jaar door Provinciale Staten over de funderingsproblematiek gediscussieerd. Het CDA is steeds tegen een schadevergoeding geweest, maar wilde wel kijken naar andere mogelijkheden voor gedupeerden. Reitsma: “Het gaat bij dit voorstel niet om een schadefonds, maar om een stimuleringsregeling, waarin duidelijk is dat mensen zelf verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen woning.” Het voorstel van de PvdA kreeg een meerderheid van de stemmen. Drie eerdere regelingen hadden het niet gehaald in de Staten.

De funderingsproblemen in de veenweidegebieden zijn veroorzaakt door o.a. het verlagen van waterpeilen. Daardoor kwamen de houten funderingen van veel woningen droog te staan, met paalrot als gevolg. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 3400 woningen in het veenweidegebied houten funderingen hebben. Bij zo’n 400 woningen is schade ontstaan.

Meer informatie:

Fenny Reitsma-Hazelhoff, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, T. (06) 462 513 60

Reacties (1)

ab visser reageerde op dinsdag 12 april 2011 om 16:29

Als één van de gedupeerden, wonende aan de Klijnsmavaart 19 te Echtenerbrug, zou ik graag willen weten hoe ik zo snel als mogelijk van deze regeling gebruik kan gaan maken. Ik kan echt niet langer meer wachten met herstelwerkzaamheden. Zelfs de riolering loopt niet meer goed! Ik voldoe aan de voorwaarden en bij gebrek aan andere - is dit de enige mogelijkheid!
met vriendelijke groet,
a.j. visser

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *