Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
8 oktober 2010

CDA: OV-chipkaart moet ook in Arrivatreinen kunnen worden gebruikt

De CDA Statenfractie vindt dat, voor een goede invoering in Fryslân, de OV-chipkaart voor alle OV-reizen moet kunnen worden gebruikt, óók in de treinen van Arriva. "Dat kan nu nog niet," aldus CDA woordvoerder Cees Vos. "Een ander probleem is dat reizigers een dubbel opstarttarief moeten betalen bij de overstap van bijvoorbeeld een Arrivatrein naar een NS-trein en omgekeerd. Daar zouden wij graag een oplossing voor zien." Het CDA heeft daar schriftelijke vragen over gesteld.

Gedeputeerde Piet Adema heeft aangegeven dat er vanaf 23 december 2010 geen strippenkaarten meer kunnen worden gebruikt in Fryslân. De regering heeft inmiddels een commissie onder leiding van dhr. Leers ingesteld, om de uitdagingen rondom de invoering van de OV-chipkaart aan te gaan. "Wij vinden het een goede zaak dat, ondanks aanloopproblemen, de OV-chipkaart wordt ingevoerd in het Friese OV," geeft Vos aan. Het CDA is daarom blij met de publiciteit die hieraan gegeven gaat worden. "Voor een volledige invoering van de chipkaart en de afschaffing van de strippenkaart vinden we het echter wel noodzakelijk dat de OV-chipkaart vanaf 23 december 2010 voor alle OV-reizen in Fryslân kan worden gebruikt, de eilanden uitgezonderd," licht Vos toe. "Dat betekent dat de chipkaart dus ook in de treinen van Arriva moet kunnen worden gebruikt."

Het CDA heeft de volgende vragen aan het college gesteld, die op 4 november 2010 zijn beantwoord:

 1. Blijven de kosten van de noodzakelijke promotieacties van de OV chipkaart, onder andere genoemd in de brief van het college van 29 september 2010, binnen de door het ministerie van VWS toegezegde middelen? Zo nee, hoe groot zijn de additionele middelen en hoe worden deze in de begroting gedekt?
  De kosten van de noodzakelijke promotieacties van de OV-chipkaart blijven binnen de door het ministerie van VWS toegezegde middelen. Er worden geen additionele middelen ingezet.

 2. Welke oplossing komt er voor het dubbele opstaptarief bij een overstap van een Arriva-trein naar een NS-trein en omgekeerd?
  Wij wachten het advies van de landelijke commissie af die een onderzoek gaat instellen naar problemen die gepaard gaan met de invoering van de OV- chipkaart.De OV- chipkaart is in de loop van dit najaar in Fryslân en Groningen te gebruiken in de regionale treinen van Arriva. De reizigers die een gecombineerde reis maken met Arriva en de NS zullen dan worden geadviseerd het papieren kaartje van de NS te blijven gebruiken en dus niet te reizen met de OV-chipkaart. Op deze manier hoeven zij geen dubbel opstaptarief te betalen. Hiertoe zullen in Fryslân de NS- kaartautomaten langs de regionale spoorlijnen in ieder geval tot 31 december 2011 blijven staan.

 3. Zal het college de mogelijkheid geven aan reizigers om na 23 december 2010 de niet gebruikte strippen over te zetten op de OV kaart? Zo nee, waarom niet?
  Ruim vóór 23 december zullen de reizigers worden aangespoord om de strippenkaart op te maken en over te gaan op een OV-chipkaart. Het overzetten van de niet gebruikte strippen op een OV-chipkaart is technisch niet mogelijk.

 4. Is het college bereid om vóór 31 januari 2011 middels een eerste verslag de staten in te lichten over de communicatie rond en de afschaffing van de strippenkaart en de definitieve invoering van de OV chipkaart in Fryslân? Zo nee, waarom niet?
  In de statencommissievergadering Lân, Loft en Wetter op 20 oktober 2010 zijn de Staten uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken OV-chipkaart.

Meer informatie:

Cees Vos, woordvoerder Openbaar Vervoer, T. (06) 46366072
Sietske Poepjes, woordvoerder Openbaar Vervoer, T. (06) 53742747