Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
16 februari 2011

Projecten betaald met Falcongelden moeten plus voor Fryslân hebben

Projecten die betaald worden met Falcongelden moeten een duurzaam karakter hebben en op langere termijn merkbare en zichtbare effecten hebben. Het moeten projecten zijn met een herkenbare plus voor Fryslân. De CDA Statenfractie heeft tijdens de Statenvergadering op 16 februari 2011 deze criteria voor kennisgeving aangenomen. “Dat komt overeen met hoe we hier eerder in de Staten over hebben gesproken,” aldus CDA woordvoerder Bert Nijboer.

In juni 2009 zijn de provinciale aandelen in NUON verkocht. De opbrengst daarvan zijn de zogeheten Falcon middelen. De Staten hebben destijds gevraagd om criteria op te zetten voor het gebruik van deze financiële middelen.

De Falcongelden kunnen, naast het subsidiëren van projecten, ook worden gebruikt voor het kopen van aandelen en het verstrekken van leningen. Daarmee ontstaan andere mogelijkheden om revolverende projecten uit te voeren. Het vermogen kan hierbij in stand blijven, zodat ook op langere termijn projecten via het Falconvermogen uitgevoerd kunnen worden.

Meer informatie:

Bert Nijboer, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, T. (06) 5389 2803