Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
16 februari 2011

Stimuleringsregeling om funderingen met paalrot te herstellen

Woningeigenaren in het veenweidegebied die te maken hebben met paalrot, kunnen een laagrentende lening van 2% afsluiten om de fundering van hun woning te herstellen. Deze regeling geldt voor woningen met een WOZ-waarde van minder dan € 236.607,- die voor 1992 door de huidige eigenaar zijn gekocht. De CDA Statenfractie heeft op 16 februari met dit voorstel ingestemd. CDA woordvoerder Fenny Reitsma: “Hiermee kunnen eigenaren zelf het initiatief nemen om hun woning te herstellen.”

De stimuleringsregeling voor funderingsherstel is een uitwerking van het in juni 2010 door de PvdA ingediende en aangenomen initiatiefvoorstel. Doel van dat voorstel was om woningeigenaren in de Friese veenweidegebieden die te maken hebben met paalrot te ondersteunen. Ook het CDA stemde vorig jaar met dit voorstel in. “We vinden dat we een morele verantwoordelijkheid hebben naar deze groep burgers,” gaf Reitsma toen aan.

De provincie stelt € 2 miljoen beschikbaar voor de stimuleringsregeling. “Met die provinciale bijdrage komt er in totaal € 11 miljoen beschikbaar voor woningeigenaren die te maken hebben met paalrot,” benadrukte Reitsma. “Daarmee kunnen zij de waarde van hun woning verhogen of op peil houden.

Het initiatiefvoorstel van juni 2010 ging er van uit dat bij ongeveer 320 woningen sprake was van schade als gevolg van een droogstaande fundering. Uit onderzoek blijkt echter dat de totale risicogroep ongeveer 3000 woningen omvat. Omdat de provincie maximaal € 2 miljoen beschikbaar heeft voor de stimuleringsregeling, en er van dat bedrag nooit voor alle woningeigenaren steun beschikbaar is, zijn er twee criteria opgesteld: de WOZ-waarde van de woning moet lager zijn dan € 236.607,- en de woning moet voor 1992 zijn gekocht door de huidige eigenaar.

Een meerderheid in Provinciale Staten heeft met de stimuleringsregeling ingesteld. Gedeputeerde Staten zullen de regeling in de komende twee maanden verder uitwerken en publiceren.

Zie ook:
CDA stemt in met stimuleringsregeling voor gedupeerden paalrot (30 juni 2010)

Meer informatie:

Fenny Reitsma-Hazelhoff, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, T. (06) 462 513 60