Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
2 mei 2011

CDA en PvdA: zorgen om werkgelegenheid PTC+

De Statenfracties van CDA en PvdA maken zich zorgen om de werkgelegenheid van de medewerkers van praktijkschool PTC+. Het voorbestaan van PTC+ staat op het spel. CDA en PvdA wil precies weten hoe de provincie met praktijkschool PTC+ heeft onderhandeld en waarop deze onderhandelingen zijn stukgelopen.

De beide partijen stellen daarom schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. De fracties willen vooral weten welke kansen er zijn voor de huidige medewerkers van PTC + om aan het werk te blijven en hun activiteiten voort te zetten in de nieuw te vormen Dairy Campus.

Dairy Campus
De Dairy Campus is het nationale en internationale centrum voor onderzoek, innovatie, educatie en training op het gebied van de melkveehouderij. De provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en Wageningen UR hebben ingestemd met de ontwikkeling van Dairy Campus in Leeuwarden. De fracties van PvdA en CDA willen ook weten hoe het huidige praktijkonderwijs op PTC+ een plaats krijgt in de nieuwe Dairy Campus en of de trainingen van buitenlandse studenten doorgang kan blijven vinden.

Meer informatie:

Henk van der Veen, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân
De schriftelijke vragen luiden als volgt:

Na lang overleg gaat  de Aeres Groep definitief niet mee in de Dairy Campus. Het praktijkonderwijs op Dairy Campus zal nu door de Friese opleidingen van Van Hall Larenstein en AOC Friesland  vorm  krijgen. Wij maken ons zorgen over de werkgelegenheid van het personeel van de praktijkschool PTC+ in Oenkerk, dat nu op straat dreigt te komen te staan.

De vragen zijn beantwoord op 20 mei 2011.
 1. Wat maakt dat de onderhandelingen in de vorming van de Dairy Campus nu een breekpunt bereikt hebben?
  De Aeres Groep heeft zelfstandig besloten zich terug te trekken uit de samenwerking in de Dairy Campus, na diverse onderhandelingspogingen door de betrokken overheden. 

   
 2. Wanneer ontstond er een breekpunt in de onderhandelingen. En wat was de reden?
  Op 26 januari 2011 bij het startsymposium zou de samenwerkingsovereenkomst worden getekend. Op het allerlaatste moment besloot de Aeres Groep niet te tekenen. Er zijn door de Aeres Groep 3 onderhandelingspunten naar voren gebracht. 1. Volwaardige zeggenschap in de Dairy Campus2. Een financiële bijdrage van 2,5 miljoen3. Eigendomspositie in de Dairy Campus, met name grond en gebouwen.Op deze punten konden wij de Aeres groep grotendeels tegemoet komen.In de periode na 26 januari bleken voor de Aeres groep de landelijke belangen van de gehele instelling op het gebied van agrarisch onderwijs voor hen van doorslaggevend belang. Het ligt niet in ons vermogen om aan dat aspect te voldoen.
   
 3. Wat was de rol van de provincie? En heeft de provincie deze definitieve breuk kunnen voorkomen?
  Wij hebben ons vanaf het begin sterk gemaakt voor de in Fryslân gevestigde instellingen PTC+, Nij Bosma Zathe en Van Hall Larenstein. Met het concept Dairy Campus komen wij tegemoet aan het nationale belang, namelijk de concentratie van het agrarisch onderwijs en onderzoek. Ondanks vele en intensieve onderhandelingen hebben wij de breuk met de Aeres groep niet kunnen voorkomen.Hoewel de Aeres Groep nu is afgehaakt, blijven zij als deelnemer in de Dairy Campus welkom.  Wel vervalt nu het  exclusieve recht voor het praktijkonderwijs in de Dairy Campus, dat zij tot nu toe van de andere partijen hadden verkregen.
   
 4. Welke mogelijkheden ziet het college voor de huidige medewerkers van PTC+ om hun activiteiten voort te kunnen zetten in de nieuw te vormen Dairycampus?
  Op dit moment besteden de  andere partners van Dairy Campus (AOC Friesland en Van Hall Larenstein) hun praktijkonderwijs uit aan PTC+ in Oentsjerk. Het is aan hen om dit (evt. met andere partijen) te organiseren.
  Op 13 mei is in de stuurgroep Dairy Campus door van Hall Larenstein en AOC Friesland meegedeeld dat zij zullen onderzoeken of en hoe zij het praktijkleren in een open setting op de Dairy Campus zullen organiseren. Zij geven daarbij nu al aan, dat niet alleen voor hun eigen studenten te willen organiseren, maar ook voor andere instellingen en bedrijven.
   
 5. Wordt er überhaupt gedacht aan praktijklessen in dit nieuwe concept?
  Zie antwoord vraag 4.
   
 6. PTC + heeft een belangrijke functie in het trainen van buitenlandse studenten, kunnen deze trainingen in Oenkerk door blijven gaan?
  Het college hoopt dat het praktijkonderwijs dat PTC+ nu in Oentsjerk uitvoert, in de provincie Fryslân door kan blijven gaan. Wij hechten er echter aan u te wijzen op het feit dat uw vraag betrekking heeft op de eigen verantwoordelijkheid van de Aeres Groep.