Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
20 juni 2011

CDA stelt vragen over concessieverlening busvervoer

Openbaar%20Vervoer%20kleinVoor zover de CDA Statenfractie heeft kunnen nagaan, is zij niet op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom de aanbestedingsvoorbereidingen voor de concessieverlening van het busvervoer in 2012 en de (voorlopige) keuzes die GS daar gemaakt heeft. Het CDA heeft daar schriftelijke vragen over gesteld.

De CDA Statenfractie baseert zich hierbij op een krantenartikel “Provincie clustert Openbaar Vervoer” van 20 mei 2011 in de Leeuwarder Courant.

Efficiënt en betaalbaar
De CDA fractie heeft in de commissievergaderingen van Boarger en Mienskip in 2010 aangedrongen op een vergroting van de concessies die in 2012 aanbesteed zullen worden, om zo robuust en efficiënt en betaalbaar openbaar vervoer te houden. Daarbij speelt de problematiek van de aanbestedingen en de provinciale middelen  voor openbaar vervoer op de Friese Waddeneilanden een rol.

De vragen zijn gesteld aan gedeputeerde Kramer en zijn beantwoord op 4 juli 2011:
 1. Klopt de informatie in het bericht van 20 mei 2011 in de Leeuwarder Courant?
  Ja, de informatie klopt, behoudens enkele nuances.
   
 2. Bent u met ons van mening dat dergelijke informatie ook bij de statenleden op dat moment bekend moet zijn?
  Nee.
   
 3. Zijn de Staten actief door het college hiervan op de hoogte gebracht en zo ja wanneer; zo nee waarom niet?
  Nee. De Nota van Uitgangspunten is een uitwerking van de kaders die in het PVVP en bij de
  besluitvorming door PS over de evaluatie van het PVVP zijn meegegeven. De Nota van Uitgangspunten blijft binnen deze kaders. Aanbesteding van het openbaar vervoer is volgens de Wet Personenvervoer 2000 een bevoegdheid van GS.
   
 4. Vindt u met ons dat u de staten over dit onderwerp actiever (middels de actieve informatieplicht) had moeten inlichten?
  Nee, zie ook het antwoord op vraag 3.
   
 5. Welke maatregelen treft u om dit in de toekomst te voorkomen?
  N.v.t., zie antwoorden op de vragen 3 en 4.
   
 6. Wanneer krijgen de staten het voorstel over de eigendomssituatie van de busstations?
  Op 16 dec. 2009 heeft u het volgende per amendement aangenomen:
  "It kolleezje soarget der foar dat de (bus) oerstapstasjons yn oerheidshannen komme of ûnderbrocht wurde by ien bedriuw (gjin konsesjehâlder IF)."
  Wij hebben dit amendement als opdracht opgevat en zijn met de huidige eigenaar in onderhandeling getreden. Wij bevinden ons momenteel in de afrondende fase van de aankoop en verwachten u na de zomer het resultaat te kunnen mededelen. Het betreft de aankoop van de busstations Heerenveen, Sneek, Leeuwarden, Dokkum en Oosterwolde.

   

Meer informatie:

Teus Dorrepaal, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, T. (06) 2069 6774
Cees Vos, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, T. (06) 4636 6072

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *