Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
25 november 2011

Boon: "Gemaal Lauwersoog uitstellen, mits dat vanwege veiligheid kan"

De sluizen bij Lauwersoog.
Foto: Flickr/Frenkieb/CC-by-2.0

De CDA Waterschapsfractie acht het heel goed mogelijk dat de bouw van een nieuw gemaal bij Lauwersoog wordt uitgesteld tot na 2015, onder voorwaarde dat  dit vanwege de veiligheid kan. Aanleiding daarvoor is dat de rijkssubsidiëring voor natuur in deze magere economische tijden mogelijkerwijs niet doorgaat.

Natuur- en veiligheidsdoel

Het gemaal bij Lauwersoog moet twee doelen dienen. Enerzijds een natuurdoelstelling op het Lauwersmeer. Door middel van een lichte verbrakking van het water en het variëren van waterpeilen zal worden getracht een andere vegetatie op de oevers te verkrijgen. Anderzijds moeten met het nieuwe gemaal de doelen in het zogenaamde Veiligheidsplan worden gediend. Op termijn is er namelijk als gevolg van klimaatverandering een nieuw boezemgemaal nodig. Zoals het nu staat lijkt  2015 daarvoor te vroeg.

Rijkssubsidiëring
De kans is groot dat subsidiering door het Rijk voor de genoemde natuurdoeleinden in deze magere economische tijden niet doorgaat. CDA Wetterskipswoordvoerder Harry Boon: "Wij vinden het  heel verstandig  dat - wanneer het vanwege de veiligheid kan - de realisering van het gemaal wordt uitgesteld tot na 2015. Dat willen we mede om de waterschapslasten in 2015 niet te drastisch te laten stijgen."

Businesscase
In zowel het CDA-waterschap verkiezingsprogramma als in het Bestuursprogramma van Wetterskip Fryslan, als in de uitgesproken wens van Provinciale Staten is opgenomen de realisatie van het boezemgemaal Lauwersoog in 2015. Wetterskip Fryslân voert op dit moment een business-case uit voor de realistie van een gemaal bij Lauwersoog.

Meer informatie:

Harry Boon, DB- en AB-lid Wetterskip Fryslân, T. (06) 42019736