Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
26 april 2012

CDA: zorgen over schade door overzomerende grauwe ganzen

De schade veroorzaakt door het groeiende aantal overzomerende grauwe ganzen in Fryslân is op sommige plaatsen niet meer te beteugelen. “De huidige wijze van ingrijpen biedt daarvoor onvoldoende mogelijkheden,” aldus CDA Statenlid Fernande Teernstra. “Wij maken ons daar ernstig zorgen over.”

Populatie en schade groeien
Het CDA wilde de ganzenproblematiek graag bespreken tijdens de Statenvergadering op 25 april 2012, maar hier was geen meerderheid in de Staten voor te vinden. Teernstra: “Dat is jammer, want de ganzen houden zich niet aan de vergaderstructuur van Provinciale Staten. Eind juni, begin juli is de ruiperiode van de ganzen en dat is het enige moment in het jaar waarop je ze kunt vangen. En vangen is nodig, want de populatie was vorig jaar al gegroeid tot 40.000 ganzen in Fryslân en dat aantal blijft, net als de schade, met duizenden per jaar groeien.”

Doelstellingen niet gehaald
Om die schade te beperken had de faunabeheereenheid Fryslân een aantal werkgroepen ingesteld die moesten zorgen voor een goede uitvoering van maatregelen om de ganzenpopulatie te reduceren. Deze werkgroepen zijn er echter niet in geslaagd om hier goede afspraken over te maken. Teernstra: “De werkgroepen geven zelf overigens al aan dat met alleen legselbeperking in de natuurgebieden en het plegen van afschot op boerenland de doelstellingen uit het in 2010 opgestelde ‘Maatwerkplan’ niet zullen worden gehaald.”

Vragen
De CDA Statenfractie heeft daarom aan gedeputeerde Kramer gevraagd om voor 1 juni 2012 met een overzicht te komen van wat er tot dusverre is gedaan om het aantal overzomerende grauwe ganzen in toom te houden. “We willen graag weten wat de verwachte resultaten hiervan zijn en of de doelstellingen uit het maatwerkplan zullen worden gehaald,” aldus Teernstra. “En als die doelstellingen niet worden gehaald: wat gaat de provincie daar dan aan doen? Want zo kan het niet langer doorgaan.”

De vragen zijn gesteld aan gedeputeerde Kramer en beantwoord op 29 mei 2012:
 1. Kunt u ons toezeggen dat u voor 1 juni a.s. komt met een overzicht van de genomen acties om tot populatiebeheersing van de overzomerende grauwe gans te komen?
  Ja.

 2. Wilt u daarbij tevens aangeven wat de verwachte resultaten hiervoor zijn?
  Ja. In de brief aan Provinciale Staten die u binnenkort wordt aangeboden zal nader ingegaan
  worden op de verwachte resultaten.

 3. Zullen de doelstellingen zoals beschreven in het maatwerkplan gehaald worden? Zo nee, wat voor acties gaat u daar op nemen?
  Nee. In de brief aan Provinciale Staten die u binnenkort wordt aangeboden zal nader ingegaan worden op de gevraagde acties.
 

Meer informatie:

Fernande Teernstra, CDA Statenfractie Fryslân, T. (06) 247 39 033

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *