Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
24 april 2007

CDA stelt schriftelijke vragen over rampenbestrijding

De vragen zijn gericht aan de Commissaris van de Koningin en zijn beantwoord op 21 mei.

 

1. Heeft u kennis genomen van het bericht dat minister Ter Horst zich grote zorgen maakt over de regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing? (Persbericht BKZ 18 april jl.) 
Ja

2. Wat is uw standpunt ten aanzien van de zorgen die minister Ter Horst zich maakt uitgaande van de veiligheidsregio Fryslân? 
Wij delen de zorgen van de minister omtrent de gebrekkige aansluiting op de vastgestelde plannen en de basisprocessen van de rampenbestrijding niet voor de Friese situatie. Door de hulpverleningsdiensten is in de aanloop naar de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid in 2006 een grote stap voorwaarts gemaakt. De door de minister geconstateerde meest urgente knelpunten zijn in Fryslân daarmee opgelost.

3.  Indien u de zorgen op enkele of alle knelpunten wel deelt, welke van de knelpunten betreft het dan en wat zijn uw acties om tot verbetering te komen? 
Zie het antwoord op vraag 2. 

4. Volgens de bestuurlijke rapportage van 1 oktober was de doelstelling dat er eind 2006 in elke gemeente een goed rampenplan zou zijn. Is deze doelstelling gehaald? Indien dit niet het geval is, wat is daarvan de reden en op welke wijze en op welke termijn wordt dit dan wel bereikt? 
Deze doelstelling is in januari 2007 gehaald. Overigens vinden er continu actualisaties plaats van de diverse plannen, zodat ook de toetsing hiervan een continu proces is. Vooralsnog zijn er geen redenen tot ingrijpen. 

5.  Kunt u aangeven hoe de uitwerking van het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding Fryslân verloopt en of dit volgens schema is? 
Uit de rapportage met de peildatum 1 juni 2006 is niet gebleken, dat de uitvoering achter loopt. De Hulpverleningsdienst Fryslân moet per 1 juni 2007 opnieuw een bestuurlijke rapportage aanleveren. Aan de hand van deze rapportage en aan de hand van andere bevindingen zal de Commissaris van de Koningin per 1 oktober opnieuw aan de minister rapporteren. Zoals gebruikelijk zullen de Staten een afschrift van de rapportage ontvangen. 

Voor meer informatie: 

Teunis Dorrepaal dorrepaal@sis.fryslan.nl

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *