Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
1 november 2012

CDA stelt vragen over faillissement Gameship BV

Op 31 oktober 2012 werd bekend gemaakt dat BV Gameship uit Leeuwarden failliet is. De CDA Statenfractie Fryslân wil graag weten wat het effect is van dit faillissement en of de provincie Fryslân een doorstart ondersteunt. De fractie heeft hier schriftelijke vragen over gesteld.

BV Gameship is opgericht in 2009 met geld van o.a. de provincie Fryslân, de NOM en de gemeente Leeuwarden. Het bedrijf heeft de meest moderne animatie- en gamestudio's van Europa en ontwikkelt computerspelletjes en animaties.

Met de oprichting van BV Gameship moest een impuls worden gegeven aan innovatie en expertiseontwikkeling op het gebied van gaming. Ook moest het toekomstperspectief bieden aan afgestudeerden in Noord-Nederland. Studenten van de NHL en het Friesland College gebruikten Gameship als leerbedrijf.

De vragen van het CDA zijn beantwoord op 21 november 2012:
 1. Was het college op de hoogte van de financiële problemen van BV Gameship?
  Ja.

 2. Zo ja, welke acties heeft het college genomen om dit faillissement af te wenden?
  Samen met de gemeente Leeuwarden hebben wij sinds september 2011 in een aantal gesprekken met de directeur-bestuurder van de Game Factory Top of Holland bereidheid getoond om de garantstelling Vrij te geven om een herstructurering van het studiocomplex mogelijk te maken. Wel hebben wij aangegeven dat het nieuwe business plan aan een aantal voorwaarden moet voldoen, zoals het bieden van voldoende toekomstperspectief en de garantie dat aan de gestelde voorwaarden van SNN wordt voldaan.
  Uiteindelijk heeft de Game Factory Top of Holland BV op 2 oktober 2012 een reddingsplan bij de gemeente ingediend. In dit plan werd onvoldoende duidelijk dat wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.

 3. Wat is het effect van dit faillissement op de game-industrie in Leeuwarden en Fryslân?
  Deze vraag laat zich op dit moment lastig beantwoorden. Enerzijds valt er een studiocomplex weg waar dagelijks zo’n 50 studenten van de faciliteiten op het gebied van multimedia gebruik maken. Ook zijn er vier arbeidspiekken weggevallen. Anderzijds heeft NHL Hogeschool aan ons te kennen gegeven de faciliteiten die de Game Factory Top of Holland BV biedt zoveel mogelijk te willen behouden in Leeuwarden. De NHL Hogeschool onderzoekt welke mogelijkheden hiervoor zijn. Hoe de situatie zich verder ontwikkelt, hangt af van het onderzoek van de curator die naar verwachting alle scenario’s onder de loep zal nemen.

 4. Op welke wijze wordt een doorstart van deze organisatie ondersteund door de provincie Fryslân?
  Wij blijven het gedachtegoed achter het concept van de Game Factory Top of Holland BV omarmen: het bijeenbrengen van onderwijs en bedrijfsleven door middel van praktische kennistoepassing. Net als de gemeente Leeuwarden en de NHL Hogeschool onderschrijven wij het belang voor de Fryske mienskip om de faciliteiten en het kennisnetwerk van de Game Factory Top of Holland BV te behouden. Daarom blijven wij hierover met de NHL Hogeschool en de gemeente Leeuwarden in gesprek, en zullen wij binnen onze mogelijkheden een doorstart faciliteren. Wat ons betreft betekent het faillissement van de Game Factory Top of Holland BV niet dat het voor de ontwikkeling van de game sector in Fryslân gameover is.
   

Meer informatie:

Peter ten Hoeve en Johan Tjalsma, CDA Statenleden