Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
8 november 2012

Friese vermogen zo slim mogelijk investeren

Het vermogen van Fryslân moet zo slim mogelijk worden geïnvesteerd. CDA, PvdA en FNP stelden tijdens de behandeling van de begroting voor 2013 op 7 november 2012 voor om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken. “Wij willen dat het Friese vermogen zoveel mogelijk rendement oplevert,” aldus CDA Statenlid Johan Tjalsma.

Lagere rentevergoeding
Door de mogelijke invoering van de Wet Hof en verplicht schatkistbankieren in 2013 zullen de investeringsmogelijkheden van de provincie flink veranderen. Schatkistbankieren houdt in dat gemeenten en provincies hun geld verplicht moeten beleggen bij de Nederlandse Staat. Dat levert de Staat voordeel op, maar betekent ook minder inkomsten voor  gemeenten en provincies omdat de Staat een lagere rentevergoeding biedt.

Trager investeren
De Wet Hof bepaalt dat gemeenten, provincies en waterschappen een bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort. Gezamenlijk mogen zij niet boven hun deel van de Europese norm van 3% komen. “Daardoor kunnen we trager investeren, terwijl wij juist versneld willen investeren en aan het werk willen,” reageerde gedeputeerde De Vries. “Daarover zullen we in gesprek gaan met het kabinet.”

NUON-gelden
“In 2016 heeft Fryslân onder andere ongeveer € 1.100 miljoen aan NUON-reserves,” aldus Tjalsma. “Het is voor Fryslân misschien aantrekkelijk om dat geld op een andere manier in te zetten dan wat nu volgens de regels kan.” PvdA, FNP en CDA hebben het college daarom gevraagd om voor 1 februari 2013 verschillende scenario’s uit te werken voor het inzetten van het Friese vermogen.

Revolverend
“We werken nu al met revolverende fondsen: we hebben een energiefonds voor schone energie en er is een doefonds in ontwikkeling,” noemt Tjalsma als voorbeelden. Revolverend betekent dat het geïnvesteerde geld uiteindelijk weer wordt terugverdiend en opnieuw kan worden gebruikt. “Een dergelijke uitwerking zouden we ook graag zien voor ons NUON vermogen. Hoe kunnen wij het Friese vermogen goed investeren en doorgeven aan de generaties na ons?”

Meer informatie:

Johan Tjalsma, CDA Statenlid, T. (06) 1454 9224