Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
15 november 2012

Organisatie stoomtrein Sneek-Stavoren onderbrengen bij Arriva

De CDA Statenfractie vindt dat onderzocht moet worden of de organisatie en dienstregeling van de stoomtrein Sneek-Stavoren bij Arriva kan worden ondergebracht. Het CDA heeft daar vragen over gesteld.

Deze week bleek uit een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Súdwest Fryslân, dat het niet mogelijk is om een stoomtrein te laten rijden tussen Sneek en Stavoren zonder financiële steun van de overheid.

"De stoomtrein is een belangrijke toeristische trekpleister voor Zuidwest Fryslân," aldus CDA Statenlid Peter ten Hoeve. "Het is misschien een goed alternatief om de organisatie en dienstregeling bij Arriva onder te brengen. Dan slaan we twee vliegen in één klap: door de week de gewone dienstregeling, en in het weekend de stoomtrein voor de toeristen." Het CDA zou graag willen dat de provincie hier samen met de gemeente Súdwest Fryslân een onderzoek naar laat uitvoeren.

De gestelde vragen zijn beantwoord op 21 november 2012:
  1. Bent u het met het CDA eens dat de stoomtrein een belangrijke toeristische trekpleister voor zuidwest Fryslân is?
    Ja.

  2. Wilt u onderzoeken of het onderbrengen van de organisatie en dienstregeling bij Arriva een goed alternatief is?
  3. Bent u bereid om samen met gemeente Súdwest Fryslân een onderzoek uit te laten voeren naar deze constructie?
    De gemeente Zuidwest Fryslân heeft mede namens de provincie Fryslân aan Arriva gevraagd welke mogelijkheden zij zien om een vergelijkbaar toeristisch concept op te zetten, en wat dat zou kunnen betekenen voor de dienstregeling en de bedrijfsvoering. Wij verwachten dat Arriva daar in de loop van januari 2013 op terugkomt.

Zie ook: 'Stoomtrein net sûnder stipe', Omrop Fryslân, 13 november 2012Meer informatie:

Peter ten Hoeve, CDA Statenlid, (06) 3016 2577