Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
6 december 2012

CDA: betrek Kamer van Koophandel bij Friese aanbestedingen

De Kamer van Koophandel moet worden betrokken bij Friese aanbestedingen. Dat vindt de CDA Statenfractie Fryslân, dat hier schriftelijke vragen over heeft gesteld. De KvK kan Friese bedrijven vervolgens informeren over de mogelijkheden en procedures.

"Toekomstige investeringen door de provincie Fryslân – bijvoorbeeld in Thialf of in de Friese infrastructuur – moeten zoveel mogelijk ten goede moeten komen aan de Friese economie," aldus CDA woordvoerder Peter van den Hoeve. "Als de Kamer van Koophandel vooraf op de hoogte wordt gebracht van door de provincie uitgeschreven aanbestedingen, kan zij Friese bedrijven hierover informeren."

Het CDA wil graag weten of het college in de toekomst de Kamer van Koophandel bij Friese aanbestedingen wil gaan betrekken.
 
De vragen zijn beantwoord op 21 december 2012.
 
  1. Is het college bereid om door de provincie uitgeschreven aanbestedingen vooraf aan de Kamer van koophandel te melden zodat die Friese bedrijven kan voorbereiden op en ondersteunen bij het reageren op de aanbestedingen? Zo ja, vanaf wanneer wil het college dit gaan doen? Zo nee, waarom niet?
    Wij streven wij er naar om bij het voorbereiden van aanbestedingen geen onnodige drempels op te werpen voor kleinere inschrijvers, bijvoorbeeld uit Fryslân. Die werkwijze is in lijn met de Nationale Aanbestedingswet die per 1april 2013 van kracht wordt.
    Europese aanbestedingen die door de provincie Fryslân uitgeschreven worden, worden altijd  openbaar — via www.aanbestedingskalender.nl — gepubliceerd. De aanbestedingskalender is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor Friese bedrijven of de Kamer van Koophandel.
    Wij ondersteunen uw suggestie van harte en gaan op korte termijn met de Kamer van Koophandel in gesprek om samen te bekijken hoe het Friese bedrijfsleven het beste ondersteund en gestimuleerd kan worden bij het reageren op aanbestedingen.

Meer informatie:

Peter ten Hoeve, CDA Statenlid, (06) 3016 2577