Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
27 september 2007

CDA stelt schriftelijke vragen over budget van Fryslân Marketing

Het CDA heeft een schriftelijke vraag gesteld over het budget van Fryslân Marketing. De vraag is gesteld aan gedeputeerde de Vries.

 1. Kunt u aangeven hoeveel procent van het budget van Fryslân Marketing besteed wordt aan bureaukosten en kunt u een toelichting bij (de opbouw van) de kosten geven?
  Antwoord: Er kan onderscheid gemaakt worden tussen personeelskosten en overhead/indirecte kosten. Personeelskosten zijn kosten die een directere link hebben met productie en uitvoering. Wanneer onder bureaukosten beide net genoemde posten worden verstaan, kan gesteld worden dat dit percentage afhankelijk is van de omvang van het beschikbare budget van Fryslân Marketing.

  Sinds de oprichting van Fryslân Marketing in 2004 heeft de Raad van Toezicht van Fryslân Marketing vastgelegd dat van de provinciale budgetsubsidie voor 2005 (=€ 360.000) en 2006 (=€ 366.000) jaarlijks maximaal 80% besteed mocht worden aan personeelskosten en indirecte kosten. In 2006 is aan personeelskosten €198.000 en aan indirecte kosten € 85.000 besteed (in totaal 77% van het budget).
  Vanaf 2007 heeft Fryslân Marketing de beschikking over een veel groter budget door de ophoging van de provinciale subsidie tot € 1.123.000 voor 2007 (impuls Fryslân, toeristische topattractie in Nederland). De Raad van Toezicht van Fryslân Marketing heeft daarop bepaald dat vanaf 2007 jaarlijks maximaal 40% van de provinciale budgetsubsidie mag worden besteed aan personele en indirecte kosten. In de productbegroting 2007 zijn de personeelskosten begroot op € 290.000 (3,8fte) en de indirecte kosten op € 140.000 (in totaal 38% van het budget).
  In het (concept)productplan 2008 van Fryslân Marketing zijn de personeelskosten begroot op € 295.000 (4.8 fte) en de indirecte kosten op €140.00 (in totaal 38% van het budget €1.136.000). Dit blijft binnen de aangegeven grenzen door de Raad van Toezicht.

  Onder “indirecte kosten” worden in dit verband verstaan:
  - administratie (extern)
  - accountancy
  - lease- en autokosten
  - reis en verblijfskosten (met name buitenland)
  - huisvesting en kantoorkosten
  - ICT hardware, software en IT support
  - automatisering, w.o. licenties
  - telefoon en porti
  - bankkosten en verzekeringen
  - bestuurskosten

  Als er vanuit wordt gegaan dat deze “indirecte kosten” mogen worden opgevat als zijnde “bureaukosten”, dan maken deze voor 2008 begrootte bureaukosten ad. € 140.000 ca.12% uit van het beschikbare provinciale budget van € 1.136.000 en blijven daarmee binnen een acceptabele grens.

  Bij bovenstaande cijferexercitie moet worden bedacht dat door opbrengsten van derden en participaties het werkelijke budget van Fryslân Marketing groter is dan dat van de provinciale budgetsubsidie alleen; voor 2007 en 2008 zijn deze extra opbrengsten begroot op jaarlijks € 255.000 (= incl. €100.000 van Varen in Friesland). Als hier rekening mee wordt gehouden komt het jaarlijks door Fryslân Marketing te besteden bedrag aan directe externe promotie-activiteiten uit op ca. € 950.000.  
   

Voor meer informatie:

Jan From, E-mail