Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
14 februari 2013

Cees Vos: "IJshal Leeuwarden belangrijk voor recreatiesport"

De IJshal in Leeuwarden is belangrijk voor de recreatiesport in Fryslân. De CDA Statenfractie is daarom blij met de plannen voor een nieuwe ijsbaan in Leeuwarden en wil daar graag maximaal € 10 miljoen provinciaal geld beschikbaar voor stellen. CDA Statenlid Cees Vos: “Schaatsen is een belangrijke sport in Fryslân; een volwaardige ijsbaan in Leeuwarden is een goede aanvulling op Thialf!”

Exploitatie
De huidige ijshal in Leeuwarden is verouderd en wordt met sluiting bedreigd door nieuwe milieuwetten die in 2015 ingaan. “Er is dus haast geboden: wij willen graag dat de nieuwe ijsbaan voor 2015 klaar is,” stelt Vos. “De lengte van de baan maakt ons daarbij niet zoveel uit: een 333-meter baan of een 400-meter baan kan allebei. Onze belangrijkste voorwaarde is dat de exploitatie sluitend is.” Het CDA heeft er alle vertrouwen in dat het bestuur van de IJshal daar voor kan zorgen. “Het huidige bestuur heeft dat al bewezen: sinds 2003 heeft de ijshal een positief financieel resultaat.”


Ontwerp van de nieuwe 'Elfstedenhal' in Leeuwarden.

Thialf
Het is niet de bedoeling dat de nieuwe ijsbaan in Leeuwarden ook voor topsportwedstrijden zal worden gebruikt. “Concurrentie met Thialf in Heerenveen ligt op de loer,” beaamt Vos. “Daar moeten goede afspraken over worden gemaakt, zodat de banen elkaar aanvullen. Het CDA heeft ingezet op twee ijsbanen in Heerenveen: een topsportbaan en een trainingsbaan. De ijsbaan in Leeuwarden is vooral bedoeld voor recreanten en eventueel als uitwijkmogelijkheid voor Thialf.”

Verouderde ijshal
De oude, 220 meter lange ijsbaan in Leeuwarden stamt uit 1979 en werkt voor het maken van ijs met Freon R22. Dat middel wordt vanaf 2015 verboden in verband met Europese milieuwetgeving. Daarnaast  begint de vloer te werken, is er corrosie in het leidingnetwerk in de vloer en zijn er problemen met de koelmachines. Daarom liggen er nu plannen voor een nieuwe 400-meter baan. De kosten hiervan worden in totaal geraamd op € 25 miljoen. Gedeputeerde Staten hebben voorgesteld om vanuit de provincie maximaal € 10 miljoen bij te dragen. Provinciale Staten nemen hierover op 20 maart 2013 een besluit.

Zie ook: CDA bijgepraat over plannen IJshal Leeuwarden (1 december 2011)

Meer informatie:

Cees Vos, CDA Statenlid, (06) 4636 6072