Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

Filter:

afbeelding bij nieuwsbericht

14 juli 2009

CDA Statenfractie

CDA stelt ferfolchfragen oer subsydzje kommersjele feesten

De CDA Steatefraksje Fryslân hat skriftlike ferfolch fragen stelt oer subsydzje foar in estafette fa...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

14 juli 2009

CDA Statenfractie

CDA stelt vragen over het project Wyldemerk

Het CDA wil graag weten of Wyldemerk toch nog kan worden voortgezet, en of de knelpunten hadden kunn...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

30 juni 2009

CDA Statenfractie

Werkbezoek Tytsjerksteradiel

De CDA Statenfractie heeft zich, tijdens een werkbezoek aan de gemeente Tytsjerksteradiel, op de hoo...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

27 juni 2009

CDA Statenfractie

De week van...Henk van der Veen

O.a. Donderdag werkbezoek Earnewoude en vrijdag vriije dag: geklust in nieuwe huis van onze dochter...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

26 juni 2009

CDA Statenfractie

CDA inisjatyfútstel oanpak oandachtsgebieten unanym oannaam

CDA inisjatyfútstel oanpak oandachtsgebieten unanym oannaam....

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

26 juni 2009

CDA Statenfractie

Middentracé N381 vastgesteld

Provinciale Staten kiezen voor W1 variant bij middentracé N381. Daarmee is er een einde aan een voor...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

26 juni 2009

CDA Statenfractie

Positief advies over herindeling Zuidwesthoek

Gedeputeerde Staten hebben een positief advies afgegeven over het samengaan van de vijf gemeenten in...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

24 juni 2009

CDA Statenfractie

Kadernota 2010 "Niet op de automatische piloot, wel realistisch"

Tijdens de statenvergadering van woensdag 24 juni gaf de CDA Statenfractie tijdens haar algemene bes...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

17 juni 2009

CDA Statenfractie

De week van...Rendert Algra

Snein 21 juny. Langste dei, lêste Oerol dei en heitedei....

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

17 juni 2009

CDA Statenfractie

CDA Statenfractie Fryslân stemt voor verkoop NUON-aandelen

De CDA Statenfractie heeft afgelopen dinsdag tijdens de Provinciale Statenvergadering voor verkoop v...

Lees verder
dossier symbool