Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

Filter:

afbeelding bij nieuwsbericht

22 april 2006

CDAV

Vrouwen in de gemeenteraad

Allereerst een felicitatie aan die vrouwen die straks plaats mogen nemen in de raad van hun gemeente...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

22 april 2006

CDA Statenfractie

Fries Museum: een moeilijke worsteling

Na een lange worsteling is onze Statenfractie onder voorwaarden akkoord gegaan met het verhuizen van...

Lees verder
Fries dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

22 april 2006

CDA Statenfractie

Zoutwinning onder de Waddenzee

In de Statenvergadering van 15 maart jl. hebben we bij het debat over de zoutwinning in Noordwest Fr...

Lees verder
Fries dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

22 april 2006

CDA Statenfractie

Centrale As een stap vooruit

Na jarenlang praten en veel procedures, zullen Provinciale Staten op 19 mei 2006 definitief het trac...

Lees verder
Fries dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

22 april 2006

CDJA

CDJA-column: Fryslân kleurde rood

Bij de provinciale Statenverkiezingen 2003 hield Jan Ploeg een vurig pleidooi om Fryslân groen te ho...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

20 april 2006

CDA Statenfractie

Reacties op Ontwerp Streekplan: voldoende ruimte behouden voor landbouw en economie

Tijdens een door de CDA Statenfractie Fryslân georganiseerde discussieavond over het Ontwerp Streekp...

Lees verder
Fries dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

19 april 2006

CDA Fryslân

Minister-President Jan Peter Balkenende op bezoek in Leeuwarden

Op woensdag 19 april 2006 was Minster-President Jan Peter Balkenende op bezoek in Leeuwarden. ...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

19 april 2006

CDA Statenfractie

Kaderbrief 2007: geen verhoging van opcenten

In de statenbijeenkomst op 19 april 2006 is de kaderbrief 2007 besproken. Deze brief bevat de hoofdl...

Lees verder
Fries dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

19 april 2006

CDA Statenfractie

Meer geld voor de Friese sport en sporttalenten

Tijdens de Provinciale Statenvergadering op 19 april is besloten om in 2007 € 45.000,- voor Sport Fr...

Lees verder
Fries dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

13 april 2006

CDA Statenfractie

CDA Statenfractie vraagt reacties op Ontwerp Streekplan

Op donderdag 20 april organiseert de CDA Statenfractie Fryslân in Donkerbroek voor de tweede maal ee...

Lees verder
Fries