Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

Filter:

afbeelding bij nieuwsbericht

21 november 2005

CDA Statenfractie

CDA: Geld Waddenfonds evenredig naar economie en ecologie

De CDA Statenfractie Fryslân roept het college van Gedeputeerde Staten op om de motie van Atsma c.s....

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

20 november 2005

CDAV

Is Fryslân in 2030 sexy, cool, vet en hot?

Het was een inspirerende avond op 17 november in Glinstra State te Bergum. Op initiatief van het CDA...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

19 november 2005

CDA Fryslân

Compassie en bezieling

Wat zijn dat voor grote woorden? 25 jaar CDA blijkt telkens weer een zoektocht naar nieuwe evenwicht...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

19 november 2005

CDA Fryslân

Enthousiast worden, zijn en blijven voor de campagne!

Na de aftrap van de campagne op de campagnestartdag te Heeg, zijn vele gemeentelijke afdelingen al d...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

19 november 2005

CDA Statenfractie

Begroting Provinsje Fryslân 2006

In de Statenvergadering van 9 november is de Statenfractie, samen met de coalitiepartijen, het eens ...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

19 november 2005

CDAV

Verslag van de CDAV regiovergadering Zuid West Friesland

In aansluiting op het jaarthema 'Werk aan de winkel' zijn we op 19 oktober op werkbezoek geweest bij...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

19 november 2005

CDA Statenfractie

De nije Fryske 'Bernetaalhelp' in moai Sinteklaaskadoke?

Ien fan de doelen fan it provinsjaal taalbelied foar it 'Frysk yn it ûnderwiis' is: it Frysk oantrek...

Lees verder
Fries dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

19 november 2005

CDJA

Partijcongres: ruk naar links?

De Elsevier kopte onlangs verontrust dat het CDA een ruk naar links aan het maken was. Aanleiding vo...

Lees verder
afbeelding bij nieuwsbericht

10 november 2005

CDA Statenfractie

Geen heroverwegingen voor cultuur, taal en onderwijs

Er wordt in 2006 niet heroverwogen op het gebied van cultuur, taal en onderwijs. Het amendement van ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

10 november 2005

CDA Statenfractie

Meerderheid staten akkoord met NUON / Falcon

De meerderheid van de Provinciale Staten staat achter het plan om de NUON-aandelen te belenen. Gedep...

Lees verder
dossier symbool